12 mar 2020 klocka 08.00 - 15.00

Utbildningsdag om samverkan för barnets bästa under asyl- och återvändandeprocess

I samarbete med Länsstyrelsen Blekinge bjuder projekt Barnets bästa vid återvändande in till en utbildningsdag med fokus på samverkan.

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör ensamkommande barn och unga. Förutom personal vid olika kommunala verksamheter ser vi gärna deltagande från ansvariga politiker och företrädare från föreningslivet. Hur kan vi samverka för att verka för barnets bästa under en asyl-och återvändandeprocess?

Läs mer om projektet på begripligt.nulänk till annan webbplats

 

Kontakt:
Johanna Duhlaku johanna.duhlaku@lansstyrelsen.se

VAR: Kreativa rummet, Länsstyrelsen Blekinge

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt