29 apr 2020 klocka 09.30 - 15.00

FRAMFLYTTAT! Nytt datum kommer. Kommundialog om ANDT- situationen i Blekinges kommuner

Den 29 april bjuder CAN tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge in till resultaredovisning av CAN:s kartläggning gällande konsumtion, skador, sjuklighet och dödlighet avseende alkohol, narkotika och tobak för kommunerna i Blekinge län.

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har på beställning av Länsstyrelsen Blekinge genomfört en kartläggning av alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakssituationen i länet, utifrån sitt nya erbjudande KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet). CAN har tagit fram data gällande konsumtion, skador, sjuklighet och dödlighet under en tioårsperiod för kommunerna i Blekinge län.

Resultatet presenteras på kommun- samt länsnivå. Jämförelse görs med utvecklingen i landet som helhet. Stort utrymme ges för frågor och fördjupade diskussioner. Tillfälle ges till inspel om insatser inför ny strategiperiod.

Vi kommer även att få ta del av andra nyheter från CAN

Målgrupp för dagen är chefer, politiker och sakkunniga i Blekinges kommuner, Region Blekinge och Polismyndigheten.

VAR: Karlskamn

KOSTNAD: .

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt