26 nov 2020 klocka 13.00 - 15.30

Strategisk dag: Fokus Friluftsliv

Friluftsliv på Eriksberg (den 26 november, heldag. Målgrupp politiker och tjänstemän i Blekinge).

Närheten till rika natur- och kulturupplevelser är för Blekinge en viktig attraktionskraft som lockar människor att bo och leva här. Denna strategiska dag med fokus på friluftsliv ska uppmärksamma Blekinges unika och varierande naturupplevelser som är värda att investera i. Ett rikt friluftsliv stärker livskvaliteten och de samhällsekonomiska vinsterna är stora.

VAR: Blekinge

KOSTNAD: .

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt