02 dec 2019 klocka 08.30 - 16.00

Fördjupningskurs: Spel om pengar

Spel om pengar

Välkommen till en fördjupningskurs i spel om pengar.

Kursen riktar sig till personer som i sitt yrkesutövande ska erbjuda viss hjälp genom rådgivning, psykosocialt stöd och ha kunskaper och färdigheter i att screena, genomföra vissa bedömningar och kunna ge vissa begränsade insatser till personer som har problem med spel om pengar. Du ska ha grundläggande kunskaper i KBT eller ÅP.

Exempel på målgrupper är privata vårdgivare, företags- och studenthälsa, socialtjänst, öppen-/beroendevård, psykiatri, primärvård och elevhälsa.

Tid och plats

Utbildningen arrangeras på två platser, välj själv vilken som passar dig bäst.

2 december kl. 9.00-16.00, Växjö konserthus, Växjö

6 december kl. 9.00-16.00, Halmstad teater Fredsgatan 5.

Registrering och fika från kl. 8.30

Utbildningen kommer bland annat att fokusera på

  • Bedömningsinstrument vid spelberoende
  • Stöd till anhöriga
  • Rådgivning vid spelberoende
  • Förklaringsmodell vid spelberoende
  • Funktionella analyser vid spelberoende och alternativa aktiviteter
  • Grundläggande om tankar och känslor vid spelproblem
  • Grundläggande om spelberoendets biologi
  • Verksamma komponenter i behandlingen
  • Reflektion om bemötande av spelande och anhörig

Föreläsare

Anders Håkansson, professor, överläkare vid enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet, samt Spelberoendemottagningen, Region Skåne

Kristina Wennerstrand, leg. psykolog, behandlare Spelberoendeteamet, Göteborg stad

Magnus Olausson ordförande i Spelberoendes riksförbund (medverkar i Halmstad), Alexandra Söder, regional kontakt, Spelberoendes riksförbund (medverkar i Växjö)

Att förbereda innan kursstart

Innan kursen ska du ha genomgått webbutbildningen om Spel om pengar.länk till annan webbplats

Före kursen ombeds du också bekanta dig med de vanligast förekommande screeningsinstrumenten, som kan hittas på www.spelprevention.selänk till annan webbplats.

Intyg

Efter genomförd fördjupningskurs kommer du som deltagare att få ett intyg.

Anmälan

Anmälan till kursen i Växjö den 2 december

Anmälan till kursen i Halmstad den 6 decemberlänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag till respektive tillfälle är den 22 november.

Utbildningen är kostnadsfri. Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch. Meddela ev. specialkost i anmälan.


Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Deltagare som avanmäler sig efter sista anmälningsdag debiteras med 500 kronor. Kursen har begränsat antal platser och Länsstyrelsen kan komma att omfördela platserna vid behov.

Välkommen!


VAR: Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14 i Växjö

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch. Meddela ev. specialkost i anmälan. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Deltagare som avanmäler sig efter sista anmälningsdag debiteras med 500 kronor. Kursen har begränsat antal platser och Länsstyrelsen kan komma att omfördela platserna platser vid behov.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Kontakt