22 nov 2019 klocka 13.00 - 17.00

Skogsstrategi för Blekinge, ökad lönsamhet genom aktivitet och engagemang

Länsstyrelsen Blekinge bjuder in till workshop för att ta fram underlag till en skogsstrategi för Blekinge med fokus på ökad lönsamhet genom aktivitet och engagemang.

Genom ett aktivare skogsbruk och ett högre engagemang ökar man avkastningen och minskar omloppstiderna i produktionsskogen. Detta genom att plantera, röja och gallra rätt. Vad skulle det innebära om skogsägaren kunde på samma sätt bli mer aktiv och engagerad i naturvården och friluftslivet. Kan det finnas sätt att öka naturnyttan genom att låta engagerade markägare använda och sköta områden med avsatt mark? Vad finns det för alternativa metoder och skötselåtgärder som skulle kunna gynna mångfalden och samtidigt bidra till ökad lönsamhet. Hur kan det stärka de företag som finns på landsbygden och ge en bättre grund för att kunna leva och verka på landsbygden samtidigt som det kan ge större förståelse och acceptans för avsättningar av skog och företagande som inte är skogsbruk. För att förändra brukandet av skog krävs ofta incitament som ökad lönsamhet eller annan vinning. Hur kan vi vara med och skapa dessa incitament samtidigt som mångfalden ökar.

Preliminärt program

13.00 Välkommen till workshop 3

13.15 Föreläsning Lars Sällström Brokamåla gård

14.00 Fika

14.30 Föreläsning Harald Säll LNU och egen företagare

15.30 Swot analys


Tid och plats

22 november klockan 13.00– ca 17.00

Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 november till jonas.kromnow@lansstyrelsen.se

Inbjudan vänder sig till dig som skogsbrukare och andra som i annat företagande eller på annat sätt har anknytning till skogen. Tanken är att alla som använder skogen i någon form ska få möjlighet att vara med och tycka till.


Tidigare workshops i arbetet med att ta fram underlag till skogsstrategin för Blekinge:

Varmt välkommen!

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifterlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen, Skepsbrokajen 4, Karlskrona

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt