13 sep 2019 klocka 13.00 - 17.00

Skogsstrategi för Blekinge, ståndortsanpassning

Länsstyrelsen Blekinge bjuder in till workshop för att ta fram underlag till en skogsstrategi för Blekinge med fokus på ståndortsanpassning för ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Första workshopen kommer att handla om ståndortsanpassning och vad det innebär för skogensbrukare och andra brukare av skogen. Att ståndortsanpassa innebär i stora drag att man föryngrar med lämpligt trädslag för markens produktionsförmåga. Vissa trädslag trivs på torra marker medan andra trivs i fuktiga och blöta marker osv. Vilka fördelar finns det med att ståndortsanpassa och finns det några nackdelar? Vilka risker finns det med att inte ståndortsanpassa? Kan ståndortsanpassning bidra till klimatnyttan?

Preliminärt program

13.00 Introduktion av skogsstrategiarbetet

13.30 Föreläsning Emma Holmström SLU

14.45 Fika

15.00 Föreläsning Kraftsamling Tall Södra

16.00 Swot analys


Tid och plats

13 september klockan 13.00– ca 17.00

Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 september till jonas.kromnow@lansstyrelsen.se

Inbjudan vänder sig till dig som skogsbrukare och andra som i annat företagande eller på annat sätt har anknytning till skogen. Tanken är att alla som använder skogen i någon form ska få möjlighet att vara med och tycka till.


Det kommer att bli ytterligare två workshops i arbetet med att ta fram underlag till skogsstrategin för Blekinge.

Dessa kommer att vara:

  • 4 oktober, Ökat mångbruk av skogen.
  • 22 november, Ökad lönsamhet och mångfald genom ett aktivare och mer engagerat brukande av skogen.

Inbjudan till dessa kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

Varmt välkommen!

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifterlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen, Skepsbrokajen 4, Karlskrona

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 sep 2019

Kontakt