28 nov 2019 klocka 18.00 - 20.30

Välkommen till Blekinge Naturvårdsforum

- nya tag och ambitioner

Naturreservat Sännenstigen och Listersjöstigen

Länsstyrelsen i Blekinge bjuder in till en informationskväll med ett axplock av länsstyrelsens naturvårdsarbete.

Blekinge Naturvårdsforum har funnits sedan 2010 och främst vänt sig till regionala föreningar och organisationer. Länsstyrelsen vill nu bredda målgruppen och testa ett delvis nytt upplägg. För att fler ska ha möjlighet att delta provar vi därför att lägga forumet på kvällstid. Ett viktigt syfte med kvällen är även att diskutera Blekinge Naturvårdsforum och dess framtida form.

Program

Del 1. 18:00-19:15

 • Markus Forslund hälsar välkomna
 • Robert Ekholm presenterar naturums verksamhet och möjligheter till samarbeten
 • Åke Widgren berättar om länsstyrelsens arbete med bildande av naturreservat, och om vilka nya områden som är på gång.
 • Maria Strand poängterar vikten av förvaltningen och hur vårt Blekinge ska bli tillgängligt och uppmana till besök.
 • Jonas Warhammar ger ett helhetsperspektiv på Blekinges nätverk av natur och bjuder på såväl ekosystemtjänster som kartor med spridningskorridorer.
 • Jenny Hertzman arbetar med friluftslivet i skyddade områden, allemansrätten och vikten av tätortsnära natur.
 • Eva Johansson presenterar sig och sin nya roll som miljömålssamordnare. Den kommande revideringen av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen inbjuder till deltagande för den som önskar.

FIKA

DEL 2. 19:15-20:15. Dialogstationer

 • Friluftsliv
 • Skydd av natur
 • Skötsel av naturreservat
 • Invasiva främmande arter
 • Grön infrastruktur
 • LIFE-projekt eklandskap
 • Projektet GRIP on LIFE IP.
 • naturum
 • Miljömål

DEL 3. 20.15-20.30 Sammanfattning och avslutning (Markus Forslund)


Varmt välkommen!
Länsstyrelsen i Blekinge, Avdelningen för Natur och Klimat

VAR: Naturum Ronneby Brunnspark

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt