04 okt 2019 klocka 13.00 - 17.00

Skogsstrategi för Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge bjuder in till workshop för att ta fram underlag till en skogsstrategi för Blekinge.

Mångbruk av skog innebär att använda skogen på flera sätt. Det kan tillexempel vara att ha en led genom en produktionsskog och göra åtgärder som kan gynna båda ändamålen. Det skulle också kunna vara att skapa förutsättningar för friluftsaktiviteter i ett naturreservat. Det handlar också om att skapa förståelse mellan olika användare av skog för den andra partens syften och vad skogen ger. Vad är skogen värd och för vem? Att skapa förutsättningar för vinstdrivande företag att nyttja skogen samtidigt som skogen har en annan vinstdrivande nytta.

Jakt, bär och svampplockning är typiska saker som är mångbruk. Trots att detta mångbruk har bedrivits i många hundra år så är det inte konfliktfritt.

Preliminärt program

13.00 Välkommen till workshop 2

13.15 Föreläsning Ola Runfors Skogsstyrelsen Attractiv Hardwood

14.00 Fika

14.30 Föreläsning Erik Hjärtfors Lövsjö Loghouse

15.30 Swot analys

Tid och plats

4 oktober klockan 13.00– ca 17.00

Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 september till jonas.kromnow@lansstyrelsen.se

Inbjudan vänder sig till dig som skogsbrukare och andra som i annat företagande eller på annat sätt har anknytning till skogen. Tanken är att alla som använder skogen i någon form ska få möjlighet att vara med och tycka till.

Det kommer att bli ytterligare en workshop i arbetet med att ta fram underlag till skogsstrategin för Blekinge. Den kommer att hållas den 22 november med temat Ökad lönsamhet och mångfald genom ett aktivare och mer engagerat brukande av skogen. Inbjudan till denna kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

Varmt välkommen!

Läs mer om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifterlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen, Skepsbrokajen 4, Karlskrona

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2019

Kontakt