06 nov 2019 klocka 09.00 - 15.30

Avloppsseminarium med Naturvårdsverket

Naturvårdsverket i samverkan med länsstyrelserna genomför en turné runt om i Sverige för att informera och diskutera kring den nya vägledningen till föreskriften NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Även den kommande EU-rapporteringen med deadline juni 2020 och rening av läkemedelsrester kommer att tas upp.

Seminariet riktar sig till såväl kommunala miljöinspektörer och länsstyrelsens handläggare med tillsyn på tillståndspliktiga reningsverk som verksamhetsutövare och konsulter som tar fram underlag och tolkar föreskriften. Naturvårdsverkets förhoppning är att seminariet ska nå en bred målgrupp för att ge möjlighet att lyfta frågor och problematik samlat vid de regionala seminarierna. Kom gärna in med frågor i förväg om det är något ni vill diskutera.

Tid och plats
6 november 2019.
Fika kl. 8.30-9.00.
Program mellan kl. 09:00 – 15:30.

Lokal Katrineholm på Norra station i Hässleholm

För vem?
Är du intresserad av frågorna? Bedriver du tillsyn på tillståndspliktiga reningsverk, arbetar du med miljö- och kvalitetsfrågor på avloppsreningsverk, med avloppsrapportering och framtagandet av underlag eller upprättar du ansökningshandlingar inför ett tillstånd?

Anmälningsavgiften för deltagande på seminariet är 350 kr.

Program
Mer information och slutligt program kommer i oktober 2019!

Arrangörer
Seminariet arrangeras av länsstyrelsen Blekinge tillsammans med Naturvårdsverket.

Är ni intresserade av att delta, men inte har möjlighet 6 november? Seminariet kommer även att arrangeras som ett webbinarium i Stockholm i början av 2020.

VAR: Norra station i Hässleholm

KOSTNAD: 350 kr, kommer att faktureras

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt