09 okt 2019 klocka 09.00 - 15.30

Kompetensutveckling

- För statlig, kommunal och idéburen verksamhet som möter utsatta EU- och EES-medborgare

Länsstyrelserna berättar om uppdraget med att ta fram lägesbilder angående utsatta EU/EES-medborgare i våra län. Vi lyfter förekomst, befintliga samverkansstrukturer i länen samt målgruppens ursprung.

Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Blekinge bjuder in till den här dagen.

Inbjudan är till dig som arbetar inom statlig myndighet, kommuner, hälso- och sjukvård, civilsamhället.

Du kanske jobbar med säkerhetsfrågor i kommunen eller med brottsförebyggande arbete, kanske som socialsekreterare, präst eller sjuksköterska, kanske är du polis eller aktiv i en förening.

Det är viktigt att vi vet så mycket som möjligt om vad som gäller kopplat till aktuell målgrupp och även hur samverkan mellan olika aktörer kan ske.

Dagens program

(med reservation för eventuella ändringar)

Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 09.30-15.30
Registrering och kaffe/te med smörgås från kl. 09.00

Vi bjuder på lunch och fika under dagen

Hur ser det ut i våra respektive län?
Länsstyrelserna berättar om uppdraget med att ta fram lägesbilder angående utsatta EU/EES-medborgare i våra län. Vi lyfter förekomst, befintliga samverkansstrukturer i länen samt målgruppens ursprung. Passet innehåller också en kortare genomgång av samverkansplattformen www.eumedborgareisverige.selänk till annan webbplats

Martina Olsson, Länsstyrelsen i Blekinge län, Felix Everbrand, Länsstyrelsen i Kalmar län och Ewa Jonsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Om rättsläget för målgruppen och hur lagen tillämpas idag
Andreas Pettersson, jurist, jur dr, lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola

Hur kan man som kommun arbeta med EU/EES medborgare i utsatthet
Ligia Pintican-Englö, socialsekreterare Jönköpings kommun

Hur kan samverkan inom civilsamhället bedrivas för att minska gruppens utsatthet
Anna Arvidsson, Nätverket Heart for Roumania

Rätten till vård – Hur hanterar vi det?
Lena Thurang, nationell programchef, Läkare i världen

Du anmäler dig till detta evenamang på Länstyrelsen Kronobergs webbplats

VAR: IOGT-huset, Vattentorget 1 i Växjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2019

Kontakt