28 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

Föreläsningen ger en bred introduktion till sexuella övergrepp mot barn och lyfter barns utsatthet för sexuella övergrepp av andra barn. Dagen ger möjlighet till samtal om utmaningar och förhållningssätt som underlättar bemötande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, familjehems föräldrar, hälso- och sjukvård, idéburen sektor eller annan verksamhet.

Föreläsare

Föreläsare från Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, Linköpings universitet. Barnafrids uppdrag är att sprida och samla kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Syftet är att vara en länk mellan forskning och praktik med utbildning och nätverk för yrkesverksamma som i sitt arbete möter utsatta barn.

Poa Samuelberg (leg psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, tidigare verksam vid BUP Traumaenheten i Stockholm samt utbildare, handledare i TF-KBT)

Maria Schillaci (leg psykolog tidigare verksam vid barnrättsorganisationerna ECPAT och Rädda Barnen med fokus på nationell och internationell samverkan, påverkan och kunskapsspridning gällande sexuell exploatering av barn)

Poa och Maria är båda verksamma som utredare för Barnafrids regeringsuppdrag Trauma på kartan - nationell kompetensutveckling av psykiatrisk traumavård för barn riktad till första linjens vård av barn och unga samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Kostnad

Utbildningen är gratis.

Länsstyrelserna bjuder på för- och eftermiddagsfika, för lunchförtäring - se inbjudan för respektive Länsstyrelse.

Tid och plats (anmälan görs på respektive Länsstyrelses webbplats)
19 nov Kronoberg - Folkets hus, Parkgatan 1, Hovmantorp

20 nov Halland - Folkets hus i Varberg

27 nov Jönköping - Elite Stora Hotellet Jönköping

28 nov Blekinge - Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

OBS! Sista anmälningsdag se respektive webbplats


Utbildningsdagens hålltider

09.00 - 09.30 Registrering och fika

09.30 - 09.45 Inledning länsstyrelsen

09.45 - 10.50 Sexuella övergrepp mot barn - en kunskapsöversikt

10.50 - 11.00 Paus

11.00 - 12.00 forts. sexuella övergrepp – traumamedvetet bemötande

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Sexuella övergrepp av barn och mellan syskon

14.30 - 15.00 Fika

15.00 - 15.45 forts. syskonövergrepp – parallella perspektiv

15.45 - 16.00 Gemensam sammanfattning och slutdiskussion

16.00 Avslutning

 


Vid frågor kontakta:


Länsstyrelsen Blekinge:
Emma Käll Carlander, Utvecklingsledare våld i nära relationer, Telefon: 010-224 01 05
E-post: emma.kall.carlander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland:
Sigurd Lilja, Samordnare mot våld i nära relationer, Telefon 010-224 32 91,
E-post sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköping:
Daniel F Johansson, Utvecklingsledare våld i nära relationer, Telefon 010-223 63 28
E-post daniel.f.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronoberg:
Susanne Jansson, Utvecklingsledare våld nära relationer, Telefon 010-223 71 70,
E-post: susanne.jansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar:
Lena Jenisch, Samordnare mäns våld mot kvinnor, Telefon 010-223 86 30,
E-post: lena.jenisch@lansstyrelsen.se

VAR: Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt