07 nov 2019 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning i FN:s barnkonvention som lag. Karlskrona förmiddagspass.

Länsstyrelsen Blekinge bjuder i samverkan med Region Blekinge och länets fem kommuner under hösten 2019 in till utbildning om:

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk lag. I samverkan med regionen och länets fem kommuner erbjuder länsstyrelsen under hösten 2019 utbildningstillfällen om barnkonventionen. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda samt chefer och bidrar med kunskap om konventionens innehåll, vad lagstiftning kommer att innebära och praktiska exempel på hur barnkonventionen relaterar till olika verksamhetsområden.

Föreläsare Susann Swärd

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg samt som verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bl.a. Rädda Barnen och UNICEF. Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för socialtjänsten, förskolan och skolan samt barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag.

Målgrupp

Förtroendevalda och chefer inom samtliga offentliga verksamhetsområden.

Frågor

Hänvisas till Martina Olsson, samordnare mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Blekinge.
Mejla till martina.k.olsson@lansstyrelsen.se eller ring på 010-224 01 25.

VAR: Länsstyrelsen Blekinge, Karlskrona, Kreativa rummet.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt