10 sep 2019 klocka 09.00 - 17.00

Resurscentrasatsning – hur ger vi våldsutsatta ett bra stöd?

Länsstyrelserna hälsar välkommen till en nationell konferens om resurscentrasatsningen

Regeringen satsar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för det arbetet fick länsstyrelserna i december 2017 i uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som utsätts för eller riskerar att utsatts för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Inledningsvis har länsstyrelserna beslutat att stödja utvecklingen av resurscentra i fyra pilotlän.

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om uppdraget, visa på nationella och internationella exempel, ge inspiration och förbättra samverkan mellan olika aktörer.

Vi är många som behövs i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen för konferensen är tjänstepersoner inom länsstyrelserna, chefer och politiker inom kommun och region, yrkesverksamma inom pilotlänen, relevanta myndigheter och riksorganisationer för idéburen sektor som arbetar med målgruppen.

Läs inbjudan och program härPDF

Anmälan

Konferensen inklusive lunch är kostnadsfri. Anmälan är bindande och vid avbokning tillkommer en avbokningsavgift på 500 kr. Antalet platser är begränsade. Med hänsyn till rättvis fördelning förbehåller vi oss rätten att vid behov fördela platserna.

Anmäl dig senast 16 augusti på Länsstyrelsen Östergötalands webbplatslänk till annan webbplats

Konferensen arrangeras av länsstyrelserna.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, 104 62 Stockholm

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 aug 2019

Kontakt