10 jun 2019 klocka 00.00 - 00.00

Kick-off för projektet Hållbar bilism!

Logga Hållbar bilism

Vill du vara med i ett inspirerande projekt där vi vill underlätta ditt livspussel och samtidigt få dig att resa mer klimatsmart?

Vi söker ett femtontal hushåll i Nättraby!

Vi behöver ställa om vårt samhälle och minska våra koldioxidutsläpp. I Blekinge är det persontransporter som påverkar klimatet mest. Allt för många resor görs idag med bil. I projektet Hållbar bilism vill vi stötta hushåll till att börja resa mer hållbart. Vi vill lära oss om vilka hinder och drivkrafter som finns för hållbara resvanor hos vanliga hushåll. Tillsammans ska deltagarna minska sin bilanvändning med i genomsnitt 10%.


Varför just Nättraby?

Precis som för andra liknande samhällen finns det stor potential till ett förändrat resmönster i Nättraby! Kollektivtrafiken är väl utbyggd och Karlskrona ligger på cykelavstånd. Samtidigt sker 72% av resorna sker med bil. Genom projektet vill vi lära oss om vad som är hindren och möjligheterna för att ändra bilens roll i vardagen.

Vad erbjuds?

I Hållbar bilism vill vi starta samarbeten för att stötta varandra till att resa mer hållbart. Vi erbjuder tre inspirerande nätverksträffar med fokus på Cykling, Samåkning och Kollektivtrafik. De deltagande hushållen får också prova olika insatser som kan påverka valet av färdmedel och därefter utvärdera dem. Bland annat får ni gratis busskort med Blekingetrafiken, prova på cykelhjälmen hövding och att prova på matkasse. Det kommer även finnas priser att vinna!


Vad förväntas av deltagarna?

Som deltagare förväntas ni vara med på de tre nätverksträffarna, vara aktiv i projektet utifrån dina förutsättningar, vara med på kortare djupintervjuer som hålls av projektansvariga, föra resedagbok och återrapportera till oss om hur det går. För att öka intresset för hållbart resande i Blekinge vill vi också sprida deltagarnas erfarenheter från de olika insatserna i olika typer av media.

Det finns några få platser kvar så varmt välkommen med din anmälan!
Antingen direkt till Camilla Engdahl på länsstyrelsen eller genom formuläret nedan.
Alla nättrebybor är välkomna att delta, oavsett om ni bor själva eller i en familj.

Camilla Engdahl, 010-2240218, camilla.engdahl@lansstyrelsen.se

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Skåne och Energikontor Sydost. Det finansieras av Energimyndigheten och pågår till och med våren 2020.

Hållbar bilism logga

VAR: Nättrabyskolans matsal

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Anmäl dig för att vara med i projektet

Kontakt