Sociala kanaler

Länsstyrelsen Blekinge finns idag på

Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter. Följ gärna oss där.

Vår landshövding Sten Nordin är också aktiv på Twitter.

 

Vi önskar dock att om ni vill kontakta oss i samband med myndighetsutövning och eventuella ärenden, ta kontakt via sedvanliga kanaler; e-post, telefon och brev, även ett besök är trevligt. Då kan vi på ett säkert sätt diarieföra dina ärenden och beakta förvaltningslagens krav på myndigheternas service till medborgare.

Kontakt