Författningar

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift
Ändringar i grundföreskriften

Senaste föreskriften

19 juli 2018: 10 FS 2018-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommunPDF

29 juni 2018: 10FS 2018:14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde i Karlshamns kommunPDF

5 april 2018: 10 FS 2018:9 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Vämöviken, Karlskrona kommun (PDF)PDF

10 juli 2017: 10 FS 2017:18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att nyttja del av vattenområde vid Långö i Karlskrona kommun (PDF)PDF

29 juni 2017: 10 FS 2017:17 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun, samt dispens från permanenta sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med segelbåt/segelbräda vid Stumholmen (PDF)PDF

Tidigare föreskrifter
10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:3 kartbilaga

10 FS 2015:4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:4 kartbilaga

10 FS 2015:6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun

10 FS 2015:6 kartbilaga

10 FS 2015:7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:7 kartbilaga

10 FS 2015:10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun

10 FS 2015:11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun

10 FS 2015:11 kartbilaga


10 FS 2015:16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun .


10 FS 2015:20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens från gällande bestämmelser om förbud mot trafik med segelbåt vid Stumholmens badplats, Karlskrona kommun.

Kartbilaga till 2015:20.

10 FS 2016:3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2016:3 Kartbilaga

10 FS 2016:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun - Har upphört

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Blekinges författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2016-1 Bilaga 1-karta.pdf 4.8 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-1 Bilaga 2-karta.pdf 4.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun.pdf 135.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-2 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskvdd för dike och tomtmark på fastigheten Siretorp 3:33 i Sölvesborgs kommun .pdf 3.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-3 Bilaga -karta.pdf 641.1 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;.pdf 26 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-4 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.pdf 160.7 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 1-karta.pdf 28.5 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 2-karta.pdf 21.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 3-karta.pdf 28.7 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommun, Sölvesborg kommuns och Ronnebys kommuns kust och skärgård, Blekinge län.pdf 20.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun.pdf 777.6 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-7 Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2016/2017.pdf 19.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-8 Bilaga 1-karta.pdf 79.2 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-8 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskydd för två anlagda kräftdammar på fastigheten Möllebjörke 3:1 i Sölvesborgs kommun.pdf 92.7 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Hålabäcksmaderna i Ronneby kommun.pdf 40.3 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-10 Länsstyrelsens i Blekinge län ändring av föreskrifter för naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt efter säl på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte tillhör något hemman.pdf 468.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-1.pdf 478.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-2.pdf 483.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-3.pdf 388.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Länsstyrelsen i Blekinge län tillfälliga sjötrafikföreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde vid Långö, samt dispens från sjötrafikföreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Stumholmen, Karlskrona kommun.pdf 79.6 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-13 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom del av fastigheten Tombäck 1: 16 i Karlskrona kommun.pdf 1.1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-14 Blekinge läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus.pdf 21.9 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Bilaga 1-karta.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Bilaga 2-karta.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Biskopsmåla i Ronneby kommun.pdf 2 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-16 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av Kalleberga/Brantafors vattenskyddsområde nr 22.pdf 18.4 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-17 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av del i vattendom AD 18/1956, daterad den 30 december 1960 (A 131/1960) som avser skyddsområde för Olofström vattentäkt.pdf 32.3 kB 2018-04-24 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2015-1 Bilaga-karta.pdf 394 kB 2018-11-20 09.07
10FS 2015-1 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för fastigheterna Lokstallet 1, Sölvesborg 35,436,43,44,45 i S-borgs ko.pdf 19.9 kB 2018-11-20 09.07
10FS 2015-2 Bilaga1-karta.pdf 9.7 MB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-2 Bilaga2-karta.pdf 8.7 MB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-2 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Karlskrona kommuns kust och skärgård, Blekinge län.pdf 19.8 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-3 Bilaga-karta.pdf 420.5 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskron .pdf 20.8 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-4 Bilaga-karta.pdf 32.2 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun.pdf 19.8 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-5 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter.pdf 18.2 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-5 Vagsammanstallning.pdf 1.3 MB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun.pdf 20.5 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-6 Bilaga-karta.pdf 397.5 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-7 Bilaga-karta.pdf 1.4 MB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun.pdf 21.6 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-8 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om upphävande av tillståndsplikt enligt 47 § väglagen för uppförande av byggnader m m utmed allmänn.pdf 20.8 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-9 Bilaga.pdf 1.4 MB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf 18.4 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun.pdf 42.7 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-11 Bilaga-karta.pdf 164.2 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun .pdf 35.4 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-12 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt efter sjöfågel på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte.pdf 108.9 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-13 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnade om upphävande av strandskydd för område som ingår i detaljplan för Karlshamn 824 m fl i Karlshamns ko.pdf 32.6 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 17.5 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-15 Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 201516.pdf 118.6 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun.pdf 405.7 kB 2018-11-20 09.47
10FS 2015-17 Bilaga1-karta.pdf 264 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-17 Bilaga2-karta.pdf 2 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Siesjö östra i Sölvesborgs kommun.pdf 375.7 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-18 Bilaga-karta.pdf 1.1 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-18 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskydd för vattendrag på bl. a fastigheten Dala 242 i Karlshamns kommun.pdf 158.3 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-19 Bilaga-karta.pdf 901.9 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-19 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskydd för vattendrag på bl. a fastigheten Dragsnäs 132 i Ronneby kommun.pdf 20.6 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-20 Bilaga-karta.pdf 177.7 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens f.pdf 20.4 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-21 Bilaga-karta.pdf 1.4 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-21 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnade om upphävande av strandskydd för en anlagd damm samt markområde som ingår i fastigheten Mörkamåla 133.pdf 158.9 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-22 Bilaga-karta.pdf 1.7 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-22 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskydd för del av vattendrag samt markområde på fastigheterna Hasslö 547 och Hassl.pdf 20.7 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Sillnäs i Sölvesborgs kommun.pdf 12.4 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-24 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om utvidgning av strandskydd för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommun i Blekinge län .pdf 494.5 kB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun.pdf 1.5 MB 2018-11-20 09.48
10FS 2015-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Pieboda i Olofströms kommun.pdf 819.1 kB 2018-11-20 09.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10 FS 2014-13 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård, Blekinge län .pdf 15.3 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om att framföra kanot eller annan båt i Mörrumsån under del av året.pdf 35.5 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-2 Sammanställning över allmänna vägar i Blekinge län 2014.pdf 4.7 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-3 Bilaga-karta.pdf 6.5 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-3 Länsstyrelsens i Blekinge Föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Bråtabron i Ronneby kommun .pdf 34.7 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-4 Bilaga-karta.pdf 430.4 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun.pdf 33.4 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-5 Bilaga-karta.pdf 263.4 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-5 Länsstyrelsen i Blekinge län fastställda vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lilla Holje vattentäkt i Olofströms kommun.pdf 462.6 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-6 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 165.2 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-7 Bilaga- Sammanställning av sjötrafikföreskrifter.pdf 9.4 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-7.pdf 32.3 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-8 Bilaga-karta.pdf 786.6 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-8 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde runt Stumholmen, Karlskrona kommun.pdf 33 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-9 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2014-2015.pdf 15.2 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns kommun.pdf 67.3 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-11 Bilaga-karta.pdf 3.1 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-11 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust och skärgård, Blekinge län.pdf 15.3 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-12 Bilaga-karta.pdf 2.4 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-12 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Sölvesborg kommuns kust och skärgård, Blekinge län.pdf 15.4 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-13 Bilaga-karta.pdf 11.4 MB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-14 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Sölvesborgs och Karlshamns kommuner.pdf 95 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Garnanäs i Ronneby kommun.pdf 60.2 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av naturreservatet Stiby backe i Sölvesborgs kommun.pdf 63.2 kB 2018-11-06 09.16
10FS 2014-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om upphävande av föreskrifter om förbud att beträda m.m. Karlskronavarvet AB område (10 FS 198924).pdf 31.7 kB 2018-11-06 09.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2013-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf 1.7 MB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-2 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt vid infart på väg 502, Sölvesborgs kommun.pdf 18.4 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-3 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter.pdf 4.6 MB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning runt Hallö, Karlshamns kommun.pdf 97.6 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-5 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 620 i Ronneby kommun.pdf 15.7 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-6 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på del av väg 641 i Br-Hoby Ronneby kommu.pdf 81.5 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-7 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av naturreservatet Tjärö i Karlshamns kommun.pdf 133.8 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-8 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om ändring av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Tromtö i Ronneby kommun.pdf 117 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-9 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om ändring av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Almö i Ronneby kommun.pdf 25.3 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun .pdf 570.3 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-11 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 47.3 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-12 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver om tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Sölvesborgsviken lördagen den 15 maj 2013 .pdf 33.1 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-13 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Sweden Rock Festival, Sölvesborgs kommun.pdf 17.4 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-14 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning och parkering på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 15.8 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-14-Rattelse.pdf 15.8 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-15 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning och parkering på länsväg 673 Ronneby kommun.pdf 33.5 kB 2018-11-26 11.00
10FS 2013-16 Med anledning av att Ronneby kommun i samband med evenemanget ”Fri fart på Ronnebyån” arrangerar visning och Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om.pdf 48.3 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning i rätten att nyttja vattenområde och undantag från gällande fartbegränsning i vattne.pdf 208.4 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om begränsning i rätten att nyttja vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona kommun.pdf 146 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-20 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om skydd av vrakområde norr om St. Ekö, Ronneby kommun.pdf 53.4 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-21 Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2013-14.pdf 69.3 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillståndsplikt enligt 47 § väglagen för uppförande av byggnader m m utmed allmänna vägar i Ble.pdf 97.9 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-24 Länsstyrelsen i Blekinge föreskrifter om kungörelse av fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 27 Ronneby-Växjö, delen Möllanäs-Back.pdf 32.3 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-25 Länsstyrelsens i Blekinge Föreskrifter i beslut ombildande av naturreservatet Trofta i Ronneby kommun.pdf 57.8 kB 2018-11-26 11.01
10FS 2013-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf 32.4 kB 2018-11-26 11.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2012-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Moabacken i Ronneby kommun.pdf 2 MB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-2 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i korsningen enskild väg 20288.1 och 20288.2 Aspan, Ronneby komm .pdf 18.2 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun.pdf 32.1 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-4 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 50 kmtim på väg 663 i Yxnarum, Ronneby kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-5 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf 1.2 MB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-6 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter.pdf 1.7 MB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-7 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om stopplikt vid infart på väg 682, Karlskrona kommun.pdf 32.2 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-8 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Sweden Rock Festival, Sölvesborgs kommun.pdf 17.9 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-9 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg inom Karlskrona kommun den 2 juni 2012.pdf 990.8 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-10 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med OK Vilse -87 orienteringstävling, Gränum, Olofström kommun.pdf 15.1 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-11 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning i Tärnöskärgård, Karlshamns kommun.pdf 97.7 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-12 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om att väg 122 ska vara huvudled, Karlskrona och Ronneby kommun.pdf 158.4 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-13 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar på väg 122, Karlskrona kommun.pdf 32.9 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-14 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om stopplikt vid infart på väg 122, Karlskrona och Ronneby kommun.pdf 36.4 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-15 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som ingår i detaljplan för Sölve 310 m fl fastigheter i Söl.pdf 377.1 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 135.2 kB 2018-11-19 15.29
10FS 2012-17 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföre-skrifter om hastighetsbegränsning och parkering på läns-väg 673, Ronneby kommun.pdf 15.5 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-17-Rattelse.pdf 15.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande fartbegränsning i Ron.pdf 80.6 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om skydd av vrakområde i Ryamadsviken, Sturkö, Karlskrona kommun.pdf 15.9 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun.pdf 797.1 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-21 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om förbud mot infart med fordon på väg E22, Ronneby kommun.pdf 33.5 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-22 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om påbjuden högersväng, Ronneby kommun.pdf 33.1 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-23 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om för-bud mot vänstersväng, Ronneby kommun.pdf 34 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-24 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om förbud mot vänstersväng, Karlskrona kommun.pdf 32.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-25 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om stopplikt i vägkorsning och liknande, Ronneby kommun.pdf 32.7 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift avseende hastighet på väg E22, Karlskrona kommun.pdf 32.2 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift avseende hastighet på väg E22, Karlskrona kommun.pdf 32.2 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-28 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun.pdf 81.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-29 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Stilleryd i Karlshamns kommun.pdf 468.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-30 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter till följd av tävling på väg Inom KArlshamns kommum och Ronneby kommun den 22 septemb.pdf 1.1 MB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-31 Länsstyrelsen i Blekinge län lokala trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om stopplikt på Yndevägen, väg mot vattenreservo.pdf 34 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-32 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på den enskilda vägen 20185 i Karlskrona kommun.pdf 32.9 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Gö i Ronneby kommun.pdf 135.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-34 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar på väg 27, Ronneby kommun.pdf 32.8 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-35 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Långehall i Karlshamns kommun.pdf 252 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun .pdf 18.5 kB 2018-11-19 15.32
10FS 2012-37 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Ljungryda-Östafors bruk Olofströms kommun.pdf 40.8 kB 2018-11-19 15.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2011-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av lokal trafikföreskrift om huvudled på länsväg 524 i Sölvesborgs kommun.pdf 15.3 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-2 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om föreskrifter enligt 7 kapitlet 17 § miljöbalken.pdf 33.5 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokala trafikföreskrifter om huvudled på väg 524 Sölvesborgs kommun.pdf 14.6 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-4 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter.pdf 2.2 MB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-5 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservat Utklippan i Karlskrona kommun.pdf 247 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-6 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlshamns kommun.pdf 2.3 MB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-7 Lokala Ordningsföreskrifter för Karlshamns kommun.pdf 2.3 MB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-8 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för fastigheten Sjövik 11 och de.pdf 202 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-9 Meddelande om Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av del av väg 690.pdf 14.7 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med tillfälliga lokala trafikföreskrifter på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 20.6 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning på väg 620, Ronneby kommun.pdf 16 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-12 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av reservatsbeslutet för kvartersmark inom Långasjönäs naturreservat i Karlshamns kommun.pdf 32.4 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Wämöviken, Karlskrona kommun.pdf 32.3 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-14 Kungörelse av Trafikverket Region Syds föreskrifter om öppningstider för Hasslöbron på väg 673 i Karlskrona och Ronneby kommuner.pdf 82.4 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-15 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan, Aspan Ronneby kommun, Blekinge län.pdf 222.3 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om förlängning av tillfällig begränsning av farleden vid Hasslöbron, Karlskrona kommun.pdf 82.1 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokala trafikföreskrifter om motionslopp på cykel i Bräkne-Hoby med omnejd, Ronneby kommun.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Sjuhalla och Ramsö,.pdf 94.4 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-19 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som ingår i detaljplan för delar av fastigheterna Långasjön.pdf 15.6 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 136.1 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-21 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Sweden Rock Festival, Sölvesborgs kommun.pdf 19.4 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-22 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Tromtö i Ronneby kommun.pdf 144.7 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlshamns kommun.pdf 15 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-24 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokala trafikföreskrifter om tillfällig högsta tillåtna hastighet samt förbud att stanna eller.pdf 15 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande fartbegränsning i Han.pdf 62 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal trafikföreskrift med tillstånd till tävling på väg med cykel.pdf 638.2 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal trafikföreskrift om ändrade hastighetsgränser och förbjuden färdriktning del av väg 28.pdf 19.6 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-28 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 1 MB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-29 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 129.7 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-30 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga.pdf 15.7 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-31 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona;.pdf 14.6 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-32 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Finnamaden i Karlskrona kommun avlysning av vattenområde i.pdf 452.5 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Jordö i Ronneby kommun.pdf 705 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-34 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för fastigheterna Saxemara 114.pdf 102.2 kB 2018-11-19 12.44
10FS 2011-35 Kungörelse med rättelse av Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för.pdf 81.9 kB 2018-11-19 12.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2008-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 557, Karlshamns kommun.pdf 16.4 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-2 Länsstyrelsen i Blekinge län fastställda Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Jämjö, Karlskro.pdf 136.2 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-3 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom fastigheten Holje 5106 i Olofströms kommun.pdf 32 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-4 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskr.pdf 284.7 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-5 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om utökning av fartbegränsat område i Gäst-, Olje- och Handelshamnen med Stumholmssund i Karlskr.pdf 85.3 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen om utökning av de vatteno.pdf 86.5 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-7 Länsstyrelsen i Blekinge län fastställda Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Backaryd, Belg.pdf 1.4 MB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-8 Upphävande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter i Nävragöl, Rödeby, Sandhamn- Torhamn och Sanda i Karlskrona kommun.pdf 37 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-9 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom föreslagen detaljplan för Boddestorp 113, Matvik 111 och Mat.pdf 32.6 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på väg 629 i Ire, Karlshamns kommun.pdf 16.3 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om stopplikt på väg 554 vid Mörrums bruk, Karlshamns kommun.pdf 18.1 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 735, Karlskrona kommun.pdf 16.2 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 557, Karlshamns kommun.pdf 16.2 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet samt förbud att stanna eller.pdf 15.2 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 86.8 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 20.4 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-17 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande samt införande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för del av .pdf 95.4 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med tillfällig lokal trafikföreskrift på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 15.5 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 136.5 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-20 Lokala Ordningsföreskrifter för Karlshamns kommunBeslutade av kommunfullmäktige vid sammanträde den 5 maj 2008, § 64. Föreskrifterna trä.pdf 150.9 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-21 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlshamns kommun Beslutade av kommunfullmäktige vid sammanträde den 5 maj 2008, § 66. Före.pdf 113.6 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-22 Lokala föreskrifter om gaturenhållning m m för Karlshamns kommun Beslutade av kommunfullmäktige vid sammanträde den 5 maj 2008, § 65. Fö.pdf 39.8 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun 30 juli 2008.pdf 59.7 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-24 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun 6 augusti 2008.pdf 57.8 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-25 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för del av Guö 31, Åryd i .pdf 32.7 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-26 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för del av fastigheten Asa.pdf 32.6 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-27 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.pdf 116.1 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-28 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för del av fastigheten Sti.pdf 32.7 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-29 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig nedsättning av högsta tillåtna hastighet på väg 738, K.pdf 15.8 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-30 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg.pdf 86.6 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-31 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Mulatorp i Olofströms kommun.pdf 57.8 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Hjärthalla i Sölvesborgs kommun.pdf 131.9 kB 2018-11-19 12.38
10FS 2008-34Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Bökemåla i Karlshamns kommun.pdf 57.2 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-35 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning av naturreservatet Färskesjön i Karlskrona kommun.pdf 59.5 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Prästamarken i Karlskrona kommun.pdf 213.6 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-37 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Blåningsmåla i Karlskrona kommun.pdf 124.9 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av föreskrifter och gräns m.m. för naturreservatet Eriksberg i Karlshamns.pdf 58.6 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-39 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och Olofströms kommun.pdf 134.6 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-40 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för Matvik 12 och 14 m fl,.pdf 32.7 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-41 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet på väg 668 i Edestad, Ronneb.pdf 15 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-42 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokala trafikföreskrifter på väg E 22.pdf 33 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-43 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg E 22.pdf 33.4 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-44 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 121.pdf 32.5 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-45 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på enskilda vägen K 133 och K 80.pdf 14.7 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-46 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom fastigheten Sölvesborg 31 i Sölvesborgs kommun.pdf 14.9 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-47 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats och högsta tillåtna hastighet på väg E 22 vi.pdf 81.5 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-48 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Wämöviken i Karlskrona kommun.pdf 70.2 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-49 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd på fastigheten Boddestorp 113 m fl i Karlshamns kommun.pdf 130.4 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-50 Länsstyrelsen i Blekinge län, föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Gö i Ronneby kommun.pdf 223.8 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-51 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga i viss rik.pdf 15.6 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-52 Meddelande om Vägverkets beslut om arbetsplan för ny väg öster om Sölvesborgsviken inom Sölvesborgs kommun.pdf 77.4 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-53 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning på väg 620 väster om Järnaviksvägen, Ronneby.pdf 17 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-54 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet på E 22 i Ysane, Sölvesborgs kommun.pdf 46.7 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-55 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning i Gäst- Olje- och Handels-hamnen med Stumholmssund.pdf 35.8 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-56 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 14.8 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-57 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning Lyckebyån, Lyckeby-fjärden, Sunna kanal och Lindesn.pdf 87.3 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-58 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring av föreskrift om fartbegränsning i sundet Yttre Park - Ytterön i Karlskrona kommun.pdf 15.6 kB 2018-11-19 12.39
10FS 2008-59 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Wämöviken i Karlskrona kommun.pdf 14 kB 2018-11-19 12.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2007-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet på väg 737 vid församlingshem.pdf 69.9 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-2 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av förordnanden till skydd för landskapsbilden i Karlskrona kommun.pdf 34.1 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om tillägg till föreskrifterna för Utklippans naturreservat i Karlskrona kommun.pdf 15 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-4 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av gräns för djurskyddsområdet Östra och Västra Råholmen i Ronneby kommun.pdf 82.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-5 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet på väg 569, Karlshamns kommun.pdf 15.4 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift med förbud att parkera och förbud att köra i viss riktning vid rastpl.pdf 16.6 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-7 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskr.pdf 234.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-8 Kungörelse om områden med tillståndsplikt för BDT-avlopp inom Ronneby kommun.pdf 14.3 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-9 Kungörelse om föreskrifter om småskalig eldning med fasta bränslen inom Ronneby kommun.pdf 158.3 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 512, Bolsabacksvägen och Noaväge.pdf 34.2 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Östra Kvallåkra i Karlshamns kommun.pdf 58.1 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Häljarum i Karlskrona kommun.pdf 56.2 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Mulatorp i Olofströms kommun.pdf 58 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Tattamåla i Karlshamns kommun.pdf 66.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Södra Flymen i Karlskrona kommun.pdf 56.6 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av naturreservatet Värmansnäs i Hjortsberga socken, Ronneby kommun.pdf 33.7 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 729vid Strömsbergs skola, Karls.pdf 79.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg K 238 u, Bäckarebodavägen, Karls.pdf 74.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tidsdifferentierad högsta tillåtna hastighet på väg E 22 mellan N.pdf 70 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 569, Karlshamns kommun.pdf 120 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-21 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet och undantag från förbud att parkera på.pdf 120.8 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-22 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet och undantag från förbud att parkera på.pdf 32.9 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Blekinge Tekniska Högskola i Karlskro.pdf 70.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-24 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på väg 623, Karlshamns kommun.pdf 32.9 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 20 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 85.9 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 15.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-28 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 86.7 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-29 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut med förordnande av notarius publicus och biträdande notarius publicus.pdf 31.7 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-30 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 136.3 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-31 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet på väg 737 vid församlingshemmet i Ramdala.pdf 15.7 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-32 Kungörelse om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Olofströms kommun.pdf 32.5 kB 2018-11-19 12.36
10FS 2007-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte tillhör n.pdf 14.4 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-34 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom detaljplanelagt område för Jämjö 61 m. fl i Karlskrona kommu.pdf 32.7 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-35 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Blekinge Tekniska Högskola i Karlskro.pdf 70.5 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med mopeder på gång- och cykelbanan på väg 726,.pdf 33.2 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-37 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning på väg 28 söder om Nävragöl, Karlskrona komm.pdf 33.4 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-37 Rättelse.pdf 34.4 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län.pdf 37.6 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-39 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 71.9 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-40 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun.pdf 70.1 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-41 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet och förbud att stanna på väg.pdf 15.9 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-42 Om ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun.pdf 17.9 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-43 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom Marinbasen i Karlskrona, Karlskrona kommun.pdf 32.2 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-44 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 14.8 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-45 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för väg SV 525, som ingår i detaljplan för Tulseboda 121 m fl i O.pdf 32.2 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-46 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg.pdf 85.7 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-47 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändring i föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Blekinge Tekn.pdf 96.8 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-48 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för Skönabäck 1434 m fl fastigheter i.pdf 32.2 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-49 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning på väg 28 söder om Nävragöl, Karlskrona komm.pdf 33.5 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-50 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga i viss rik.pdf 15.6 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-51 Meddelande om Vägverkets beslut om arbetsplan för väg 121 samt indragning av väg.pdf 76 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-52 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om cirkulationsplats på väg 28 vid Rödeby, Karlskrona kommun.pdf 14.3 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-53 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift med förbud mot trafik på enskilda vägen 20478K597, Ronneby kommun.pdf 32.7 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-54 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för Sölve 310 m fl fastigheter i Sölve.pdf 32.2 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-55 Kungörelse om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun.pdf 32.1 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-56 Kungörelse om lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Karlskrona hamn, skärgårdshamnar och fiskehamnar i Karlskrona kommun.pdf 1.5 MB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-57 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.37
10FS 2007-58 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 643, Ronneby kommun.pdf 15.9 kB 2018-11-19 12.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2006-1 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av Frostenstorp 55 m fl i Karlshamns kommun.pdf 23.6 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-2 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun.pdf 84.6 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-3 Länsstyrelsen i Blekinge län upphävande av skydd för djurlivet på Månsaholmen, Sölvesborgs kommun.pdf 25.9 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-4 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Högasand, Karlskrona kommun.pdf 103.1 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-5 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift med förbud att stanna och parkera på enskilda vägen K 440 i Strömsber.pdf 31.9 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-6 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskr.pdf 289.6 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-7 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om arrendesynemän.pdf 14.2 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-8 Om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun.pdf 14.2 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 137.5 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift med förbud att parkera lastbilar och släpvagnar vid rastplatsen i Pu.pdf 80.4 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 82.6 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-12 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd i ytterhamnen, Sölvesborg 35 m fl, Sölvesborgs kommun.pdf 135.3 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-13 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom detaljplanelagt område, Yxnarum 191 i Ronneby kommun.pdf 139.8 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 88.6 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med tillfällig lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 569, Karlshamns kommu.pdf 71.7 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 20 kB 2018-11-19 12.33
10FS 2006-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 673 inom Ronneby kommun.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om fartbegränsning i Ungskärs hamn i Karlskrona kommu.pdf 33.4 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 136.4 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 71.8 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-21 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande fartbegränsning vi.pdf 70.5 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-22 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig hastighetsbegränsning och förbud att stanna på väg 623.pdf 15.5 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet inom Grönadal – Skillingenäs i Nättraby.pdf 81.9 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-24 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut med förordnande av notarius publicus.pdf 14 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun .pdf 137.9 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med undantag från gällande förbud mot trafik med maskindrivet fartyg i sjön Halen, Olofströms k.pdf 15.7 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig sänkning av tillåten fart i Stumholmssundet i Karlskrona.pdf 15 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-28 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut med förordnande av biträdande notarius publicus.pdf 13.7 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-29 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg inom Olofströms kommun.pdf 88.1 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-30 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för Jämjö 61 m fl i Karlskrona kommun.pdf 795.7 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-31 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg.pdf 88.1 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-32 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för Karlskrona 510 m fl, Vämöstrand i Karlskrona kommun.pdf 241.4 kB 2018-11-19 12.34
10FS 2006-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 674 i Karlskrona kommun.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.35
10FS 2006-34 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom detaljplanelagt område, för fastigheten Spjälkö 25 i Ronneby.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.35
10FS 2006-35 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud att svänga i viss riktning och begränsning till lägre hast.pdf 15.7 kB 2018-11-19 12.35
10FS 2006-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.35
10FS 2006-37 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 669 vid Gärestad i Ronneby kommu.pdf 14.3 kB 2018-11-19 12.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2005-1 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om begränsning av högsta tillåtna färdhastighet på väg 679 i Karlskrona kommun.pdf 15.1 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-2 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift med förbud parkera lastbilar vid rastplats Alholmen Sölvesborgs komm.pdf 15 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om begränsning avhögsta tillåtna färdhastighet Skrävle skola i Karlsk.pdf 81.3 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-4 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 673 inom Ronneby kommun.pdf 13.1 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-5 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om att riksväg 29 skall vara rekommenderad väg för farligt gods.pdf 14.4 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-6 Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskr.pdf 12.6 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-7 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på länsväg 623 inom Karlshamns kommun.pdf 13.1 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-8 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om förbud mot eldning utomhus.pdf 90.8 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 136.7 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-10 Länsstyrelsens i Blekinge län temporära lokala trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 18.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 69.1 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde i handelshamnen i Karlskrona.pdf 68.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av naturreservatet Treklasen.pdf 120.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring av naturreservatet Gise Höna.pdf 166.8 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Tolseboda.pdf 175.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-16 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområden öster om Långö samt söder och öster om Ekholmen i Karlskrona komm.pdf 87.8 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-17 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för fastigheten Segelbåte.pdf 19.6 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-18 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 555, Karlshamns kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 135.3 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län.pdf 18.6 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-21 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med föreskrift om tillfällig begränsning av bruttovikt på väg 631, Karlshamns komm.pdf 80.3 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-22 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift på enskilda vägen K 403,2, Karlskrona kommun.pdf 13.3 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-23 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig stopplikt på väg E 22, trafikplats Nättraby, Karlskron.pdf 13.9 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-24 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med tillfällig lokal trafikföreskrift på länsväg 630 inom Karlshamns kommun.pdf 19.4 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 94.8 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig sänkning av tillåten fart i Stumholmssundet i Karlskrona.pdf 13.8 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildandet av naturreservatet Siggaboda södra i Olofströms kommun.pdf 53.2 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-28 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildandet av naturreservatet Elleholm i Karlshamns kommun.pdf 54 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-29 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Tallet i Ronneby kommun.pdf 122.1 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-30 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift i ny cirkulationsplats på länsväg 679 m m, Karlskrona kommun.pdf 20.5 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-31 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala trafikföreskrift på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 85 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-32 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om huvudled och stopplikt på länsväg 512, Sölvesborgs kommun.pdf 20.5 kB 2018-11-19 12.26
10FS 2005-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på enskilda vägen K 133 U, Ronneby komm.pdf 19 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-34 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om stopplikt i trafikplats Nättraby, Karlskrona kommun.pdf 19.5 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-35 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på E 22 korsningen E 22länsväg 121, Sölvesb.pdf 19.9 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om dispens från föreskrift om fordons längd på länsväg 606, Sölvesbo.pdf 19.6 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-37 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för del av fastigheterna Saxemara 115o.pdf 24 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på enskilda vägen K 806, Ronneby kommun.pdf 31.9 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-39 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud mot omkörning på E 22 vid Pukavik, Sölvesborgs kommun.pdf 32.5 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-40 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på E 22 vid Pukavik, Sölvesborgs kommun.pdf 32.9 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-41 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om busshållplats på E 22 vid Nättraby, Karlskrona kommun.pdf 33.2 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-42 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 630, Karlshamns kommun.pdf 32.5 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-43 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tävling på väg.pdf 88.3 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-44 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 751, Karlskrona kommun.pdf 16 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-45 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på enskilda vägen K 133 och K 806, Ronneby kom.pdf 32 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-46 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på väg 642, Ronneby kommun.pdf 16.1 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-47 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet och begränsning av fordonslä.pdf 17.5 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-48 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med förbud att svänga i viss riktning och begränsning till lägre hastighet riksv28.pdf 15.5 kB 2018-11-19 12.27
10FS 2005-49 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av lokal trafikföreskrift om tillfällig högsta tillåtna hastighet och begränsnin.pdf 16.1 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-50 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för del av fastigheterna Lyckeby 11 m.f.pdf 24.3 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-51 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för del av område som ingår i förslag till detaljplan för fastigh.pdf 24.2 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-52 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ändrad fartbegränsning i sundet Ytterön - Yttre Park i Karlskrona kommun.pdf 94 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-53 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av del av lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet i Belganet, Ronneb.pdf 15.4 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-54 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 14.9 kB 2018-11-19 12.28
10FS 2005-55 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av del av lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet i Belganet, Ronneb.pdf 15.4 kB 2018-11-19 12.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2004-1 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun..pdf 13 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-2 Kungörelse om lokal trafikföreskrift i Ronneby kommun..pdf 13.1 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-3 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 21 (Värperydsvägen), Ronneby kommun..pdf 13.6 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-4 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift i trafikplats Ronneby Väst, Ronneby kommunbeslutad den 19 januari 2004.pdf 13.1 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-5 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 554 (Dristigs väg), Karlskrona kommun..pdf 13.4 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-5 Rättelseblad.pdf 13.7 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Kullan i Olofströms kommun.pdf 43.6 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-7 Kungörelse om förändring till allmän av enskild väg..pdf 76.9 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-8 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på Brunnsvägen, Ronneby kommun.pdf 13.1 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-10 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning i korsningen E 22länsväg 121, Karlshamns kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-11 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning i korsningen E 22länsväg 669, Ronneby kommun.pdf 15.3 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-12 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om stopplikt på länsväg 701 på Hasslö, Karlskrona kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-13 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun.pdf 13.2 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde undantag från gällande hastighetsbegränsning i Borgmästarefjärden.pdf 81.9 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-15 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 264 i Ronneby kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-16 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om stopplikt på Mor Mias väg, Nättraby, Karlskrona kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 12.20
10FS 2004-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om dispens från gällande hastighetsbegränsning i Borgmästarefjärden i Karlskrona kommun.pdf 80.1 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-18 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlshamns kommun.pdf 86.7 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsn.pdf 84.3 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 136.4 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-21 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 68.8 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-22 Länsstyrelsens i Blekinge län temporära lokala trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 86 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-23 Kungörelse om lokal trafikföreskrift i Ronneby kommun.pdf 13 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-24 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tillfällig hastighetsbegränsning på Stillerydsvägen, Karlshamns kommun.pdf 14 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-25 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 673 inom Ronneby kommun.pdf 13 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-26 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med förbud parkera lastbilar på del av rastplatsen vid Alholmen på E 22,Sölvesborg.pdf 79 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-27 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande av notarius publicus.pdf 12.8 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-28 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 85.1 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-29 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter inom Karlshamns kommun.pdf 89.3 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-30 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden mellan fastlandet och Torkö i Ronneby kommun.pdf 12.8 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-31 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 135.2 kB 2018-11-19 12.21
10FS 2004-32 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande samt utvidgning av strandskydd inom område med detaljplan berörande fastighetern.pdf 13.4 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-33 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 71.1 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-34 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 647 i Ronneby kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-35 Länsstyrelsens i Blekinge län dispens från förbud mot trafik med motorbåt och segelbåt i Stumholmsviken och föreskrift om begränsningar .pdf 15.5 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-36 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområde för användning av vattenskoter samt körning till och från allmän farled i Karls.pdf 26.7 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-37 Upphävande av hastighetsbegränsning.pdf 61.2 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-38 om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun.pdf 77.4 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-39 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av lokal trafikföreskrift om att stopplikt skall föreligga vid färd på Rosenhill.pdf 14 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-40 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om hastigheter och cirkulationsplats på E 22 vid Vambåsa, Ronneby kommun.pdf 15.4 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-41 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med förbud att svänga i viss riktning och begränsning till lägre hastighet på riks.pdf 14.2 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-42 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Ryssberget i Sölvesborgs kommun.pdf 46.3 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-43 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 13.7 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-44 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegrän.pdf 82.7 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-45 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om begränsning av högsta tillåtna färdhastighet på väg 733 i Karlskrona kommun.pdf 15.3 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-46 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om begränsning av högsta tillåtna färdhastighet på väg 522 i Sölvesborgs kommun.pdf 14.7 kB 2018-11-19 12.22
10FS 2004-47 Meddelande om Vägverkets beslut om förlängning av arbetsplaner.pdf 77.1 kB 2018-11-19 12.22
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2003-1 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22 vid Torstäva rastplats, Karlskrona kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-2 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 573 (Torarpsvägen), Karlshamns kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Älmtetyd i Karlskrona kommun.pdf 44.9 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-4 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om skyddsobjekt m.m..pdf 28.9 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-5 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 502 inom Sölvesborgs kommun.pdf 12.6 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-6 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 122 inom Karlskrona kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-7 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på väg K 781 inom Sölvesborgs kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-8 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 510 inom Sölvesborgs kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-9 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 564 inom Karlshamns kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-10 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på Kolonivägen inom Karlskrona kommun.pdf 13.3 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-11 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift i beslut om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för del av Sölvesborg 31, Valje.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-12 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift i beslut om upphävande av strandskydd inom område med detaljplan för Hosaby 1138 m.fl. fastighe.pdf 13.2 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona .pdf 13 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-14 Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföresk.pdf 252 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-15 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 121 i Olofströms kommun.pdf 13.2 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-17 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 68.9 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-18 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med parkeringsförbud för lastbilar vid rastplats Alholmen i Sölvesborgs kommun.pdf 14.6 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-19 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 134.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-20 Länsstyrelsens i Blekinge län temporära lokala trafikföreskrifter inom Sölvesborgs kommun.pdf 85.1 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-21 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 137 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-22 MEDDELANDE OM ARBETSPLAN.pdf 12 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-23 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 673 inom Ronneby kommun.pdf 13 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-24 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av kulturreservatet Ronneby Brunnspark i Ronneby kommun.pdf 634.3 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsning i Karlshamns hamn.pdf 71.1 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-26 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med tillfällig hastighetsbegränsning i Karlshamns kommun.pdf 12.6 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med tillfällig fartnedättning i Stumholmssundet i Karlskrona.pdf 13.2 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-28 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med väjningsplikt vid färd på gångcykelväg utmed E 22.pdf 13.7 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-31 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona kommun.pdf 84.5 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-33 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på väg 555, Karlshamns kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-34 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på väg 761, Karlskrona kommun.pdf 13.3 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-35 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 380,1, Sölvesborgs kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-36 KUNGÖRELSE om lokal trafikföreskrift i Olofströms kommun.pdf 13.1 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-37 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 116, Olofströms kommun.pdf 80.4 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-38 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med förbud att svänga i viss riktning och begränsning till lägre hastighet på riks.pdf 14.2 kB 2018-11-19 11.48
10FS 2003-39 KUNGÖRELSE om lokal trafikföreskrift i Olofströms kommun.pdf 12.5 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-40 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom område för detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 51 m.pdf 13.6 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-41 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med upphävande av lokal trafikföreskrift.pdf 13.3 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-42 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för fastigheten Skillinge 141 (f d Grönada.pdf 13.7 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-43 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med avlysning av vattenområde i Borgmästarefjärden i Karlskrona.pdf 13.7 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-44 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med förbud mot ankring och icke militär dykning i inloppet till Karlshamn.pdf 160 kB 2018-11-19 11.49
10FS 2003-45 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om arrendesynemän .pdf 12.8 kB 2018-11-19 11.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2002-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter rådjur.pdf 12.9 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-2 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om arrendesyneman.pdf 13 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-4 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Färskesjön i Karlskrona kommun.pdf 44.3 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-5 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Karlshamns kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-6 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 620, Karlshamns kommun.pdf 58.3 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-7 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 556 i Karlshamns kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-8 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift vid rastplatsen Alholmen i Sölvesborgs kommun.pdf 77.7 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-8 Rättelseblad.pdf 25 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om upphävande av strandskydd.pdf 16.3 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-11 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter med anledning av Asarums Motorsällskaps rallytävling (Karlshamns special).pdf 32.1 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-12 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 68.8 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsning i Borgmästarefjär.pdf 82.5 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-14 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter med anledning av Karlskrona Automobilklubbs rallytävling (Karlskrona Pokalen).pdf 89.6 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 136.3 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-16 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Sölvesborgs kommun.pdf 85.3 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-17 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på riksväg 28, Karlskrona kommun.pdf 59 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-18 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på riksväg 28, Karlskrona kommun.pdf 125.6 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-19 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 151 U och på vägarna inom stugbyn vid sjö Alljungen, V Stensjö.pdf 13.9 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-20 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 116 vid Väghult, Olofströms kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-21 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 672, Ronneby kommun.pdf 121.2 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-22 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på Oljehamnsvägen, Karlshamns kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-23 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 259, Karlskrona kommun.pdf 13.7 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-24 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 673 inom Ronneby kommun.pdf 57.8 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-25 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med avlysning av vattenområde sydväst om Stumholmen, Karlskrona kommun.pdf 134.1 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-26 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med undantag från förbudet att köra motordrivet fordon på fastigheterna Asarum 44 och Frostenst.pdf 13.7 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-27 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommunsillaroddden författn.pdf 134 kB 2018-11-19 11.42
10FS 2002-29 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsning i Karlshamns ham .pdf 70.4 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-30 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på riksväg 30, Hallabro, Ronneby kommun.pdf 124 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-31 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 623, Karlshamns kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-32 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter inom Sölvesborgs kommun.pdf 81.9 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-33 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 546 inom Olofströms kommun.pdf 14.5 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-34 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på Risanäsvägen i Ronneby kommun.pdf 14.2 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-35 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun.pdf 13 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-36 Länsstyrelsen i Blekinge län ändring av vattenskyddsområde i Leråkra - Kärragårdens yttre gräns i Ronneby kommun.pdf 79.5 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-37 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av Lobergets naturreservat i Karlshamns kommun.pdf 41.2 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med upphävande av föreskrift med förbud mot ankring och icke militär dykning vid Tjärö och vid .pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-39 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om undantag från förbud mot att framdriva maskindrivet fartyg i Härstorps-sjön i Ronneby kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.46
10FS 2002-40 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 725, Karlskrona kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-41 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-42 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Ronneby kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-43 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Karlshamns kommun.pdf 130.2 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-44 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Karlskrona och Ronneby kommuner.pdf 127.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-45 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 554, Olofströms kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-46 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 116 i Dalanshult, Olofströms kommun.pdf 13.5 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-47 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 740 på Senoren i Karlskrona kommun.pdf 56.1 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-48 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 624 Tararpsvägen i Ronneby kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-49 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 509 Norremarksvägen i Sölvesborgs kommun.pdf 15 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-50 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Karlshamns kommun.pdf 55.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-51 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på riksväg 28, Karlskrona kommun.pdf 17.2 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-52 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Ronneby kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-53 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Holje i Olofströms kommun.pdf 42.2 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-54 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om arrendesynemän.pdf 13.1 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-55 Kungörelse om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun.pdf 30.3 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-56 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter på E 22, delen Björketorp - Nättraby, Karlskrona kommun.pdf 82.6 kB 2018-11-19 11.47
10FS 2002-57 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter på E 22 i cirkulationsplatsen vid Lösen samt länsvägarna 736 och 745, Karlskrona.pdf 17 kB 2018-11-19 11.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2001-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län.pdf 30.2 kB 2018-11-19 10.55
10FS 2001-2 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22 vid Listerby, Ronneby kommun .pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-3 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om parkeringsförbud på rastplatsen vid Alholmen på E 22, Sölvesborgs kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-4 Länsstyrelsens i Blekinge län sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskr.pdf 81.1 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-5 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 679, Karlskrona kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-6 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 753, Karlskrona kommun .pdf 14.1 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-7 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift ang omkörningsförbud på E 22, Sölvesborgs kommun.pdf 13.8 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-8 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun.pdf 12.9 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-9 Länsstyrelsens i Blekinge län förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken för del av fastigheten Mörby 72 i Mjällby socken, Sölvesborgs kommun.pdf 37.6 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-10 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 69.3 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-11 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift med anledning av rallytävlingen Karlshamns special.pdf 86.3 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-12 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 685, Karlskrona kommun.pdf 54.4 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-13 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun.pdf 24.6 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-14 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på riksväg 28 inom Karlskrona kommun.pdf 128 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om ankringsförbud till skydd för elkabel mellan Karlshamn och Polen.pdf 31.3 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-16 Föreskrift med rättelse av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län.pdf 24.8 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-17 Kungörelse om Vägverket har den 12 april 2001 beslutat om arbetsplan för ombyggnad av E22 Karlskrona-Kalmar delen E22väg 738 vid Torstäv.pdf 136.2 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde utanför Campus Gräsvik i Karlskrona kommun.pdf 137 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-19 Kungörelse om allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel m m i Sölvesborgs kommun.pdf 16.7 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde vid Kungsbron i Karlskrona kommun.pdf 81 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-21 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om tillfällig avstängning av del av Ronnebyån i Ronneby kommun.pdf 134 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-22 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22 inom Sölvesborgs kommun.pdf 82 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-23 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 673, Ronneby kommun.pdf 57.8 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-24 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 505, Sölvesborgs kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-25 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 638, Ronneby kommun.pdf 60.9 kB 2018-11-19 10.56
10FS 2001-26 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på enskilda vägen K 1 vid Treklasen, Karlskrona kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-27 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 738, Karlskrona kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-28 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte tillhör n.pdf 13.3 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-29 Föreskrift med upphävande av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med förbud mot icke militär dykning i Karlshamn.pdf 12.8 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-30 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om dispens från dykförbud sydost om Utklippan i Karlskrona kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-31 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsning i Karlshamns hamn.pdf 70.1 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-32 Föreskrift med rättelse av Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge lä.pdf 80.2 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-33 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om jakttider, tilldelning, älgavgift, avskjutningsföreskrifter och rekommendationer för älgjakt.pdf 87.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-34 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om förbud mot eldning utomhus.pdf 24.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-35 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift i korsningen E 22länsväg 663 och länsväg 670, Ronneby kommun.pdf 15.5 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-36 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 623, Karlshamns kommun.pdf 13.6 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-37 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22, Karlskrona kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om lokala trafikföreskrifter inom Karlskrona kommun.pdf 330.7 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-39 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om lokal trafikföreskrift inom Karlskrona kommun.pdf 77.5 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-40 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av vattenområde vid Stumholmsbron i Karlskrona kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-41 Kungörelse om tillägg i allmänna ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-42 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Skinsagylet.pdf 45.5 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-43 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22, Karlshamns kommun.pdf 13.7 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-44 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Karlshamns och Ronneby kommuner.pdf 128.6 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-45 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om lokala trafikföreskrifter inom Ronneby kommun.pdf 79.7 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-46 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 653, Ronneby kommun.pdf 13.2 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-47 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 557, Karlshamns kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-48 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom Olofströms kommun.pdf 128.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-49 Föreskrift om upphävande av strandskydd.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-50 Länsstyrelsens i Blekinge län temporära lokala trafikföreskrifter inom Karlskrona kommun.pdf 126.8 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-51 Länsstyrelsens i Blekinge län kungörelse om arrendesynemän.pdf 13 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-52 Kungörelse om Fastställelse av arbetsplan.pdf 78.5 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-53 Länsstyrelsens i Blekinge län upphävda lokala trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 70 kmtim på E 22, Karlskrona kommun.pdf 13.9 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-54 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22 vid Torstäva, Karlskrona kommun.pdf 15.8 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-55 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på länsväg 678, Björkeryd, Karlskrona kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-56 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift på E 22 vid Bjärby, Karlskrona kommun.pdf 13.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-57 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Bökemåla i Karlshamns kommun.pdf 43.8 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-58 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Stora Rom i Karlskrona kommun.pdf 44.4 kB 2018-11-19 10.57
10FS 2001-59 Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om farligt gods.pdf 90.9 kB 2018-11-19 10.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 1939-99 Fridlyst naturminnesmärke Sölvesborgsviken.pdf 96.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1959-109 Fridlysning av naturminnesmärke Göljahult.pdf 92.2 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1961-61 Fridlysning av naturminnesmärke Arpö, Treklasen, Tallet, Johannishus, Vermansnäs, Tolseboda.pdf 68.8 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1964-69 Fridlysning av naturminnesmärke Steneryd.pdf 69.9 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1964-100 Fridlysning av naturminnesmärke Yttre Stekön.pdf 55.5 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1967-127 Naturreservat Stilleryd .pdf 75.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1969-85 Naturreservat Ekebacken.pdf 45 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1969-87 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Nävragöl i Karlskrona Kommun-Upphävd.pdf 317.2 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1970-100 Naturreservat Björstorps hage.pdf 88.1 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1971-52 Naturreservat Spraglehall.pdf 147.3 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1971-75 Naturreservat Järnavik.pdf 156.6 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1971-76 Naturreservat Stiby Backe.pdf 155.5 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1971-77 Naturreservat Västra Skällön.pdf 140.9 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1973-17 Naturreservat Sonekulla-Biskopsmåla.pdf 191.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1973-39 Naturreservat Hallarumsviken.pdf 140.9 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-26 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt väster om Hörvik i Sölvesborg kommun.pdf 231.8 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-35 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Hällevik i Sölvesborg kommun.pdf 218.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-36 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt väster om Djupekås i Sölvesborg kommun.pdf 224 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-37 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Västra Näs i Sölvesborg kommun.pdf 59 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-42 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Mjällby i Sölvesborg kommun.pdf 55.2 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-43 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Nogersund i Sölvesborg kommun.pdf 50.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-44 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt söder om Mjällby i Sölvesborg kommun.pdf 49.7 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-45 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Sanda i Karlskrona kommun-Upphävd.pdf 76.2 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-50 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt Fridlevstad i Karlskrona kommun-Upphävd.pdf 88.1 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-51 Vattenskyddsområde och skyddsförskrifter för vattentäkt Holmsjö i Karlskrona kommun.pdf 56.3 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-52 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Jämjö, Karlskrona kommun-Upphävd.pdf 75.3 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-58 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Ramdala, Karlskrona kommun-Upphävd.pdf 108 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-59 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt öster om Rödeby i Karlskorna kommun-Upphävd.pdf 92.8 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-65 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Fågelmara Karlskrona kommun-Upphävd.pdf 85 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-75 Naturreservat Hoka.pdf 142.2 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1974-77 Naturreservat Fölsö.pdf 152.9 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1975-17 Vattenskyddsområde och skyddsförskrifter för vattentäkt i Tjustorp, Johannishus i Ronneby kommun.pdf 46.1 kB 2018-12-03 12.23
10FS 1975-19 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt i Spjutsbygd Karlskrona kommun.pdf 59.3 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-21 Naturreservat Bockön-Mjöön.pdf 203 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-22 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten Kalleberga Brantafors i Ronneby kommun-Upphävd.pdf 64.4 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-24 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna Leråkra, Kärragården, Listerby och Björketorp i Ronneby kommun.pdf 50.3 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-25 Naturreservat Svenö.pdf 198.4 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-33 Naturreservat Järkö.pdf 231.4 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1975-53 Naturreservat Hästholmen-Ytterön.pdf 271.2 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1976-16 Naturreservat Tjärö.pdf 294.1 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1976-28 Naturreservat Eriksbergs stränder och Naturvårdsområde Eriksberg .pdf 516.5 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1977-24 Naturreservat Torhamns udde .pdf 389.3 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1979-10 Naturreservat Tjärö Ändring.pdf 69.5 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1979-24 Naturreservat Grimsmåla .pdf 233.8 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1979-42 Naturreservat Björkeryd.pdf 237.2 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1980-3 Naturreservat Tärnö.pdf 204.8 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1980-4 Naturreservat Uttorp.pdf 279.1 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1980-39 Naturreservat Vantakalleberget.pdf 230.6 kB 2018-12-03 12.26
10FS 1981-8 Naturreservat Grindstugan.pdf 305.9 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1981-9 Naturreservat Sänneshult.pdf 385.4 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1981-12 Naturreservat Alnaryd.pdf 341.5 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1981-14 Naturreservat Store Mosse.pdf 231.4 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1981-43 Naturreservat Listeby skärgård.pdf 329.2 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-5 Naturreservat Skuremåla.pdf 238.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-6 Naturreservat Arvidstorp.pdf 229.1 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-8 Naturreservat Mölleryd.pdf 347.8 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-9 Naturreservat Johannishus Åsar.pdf 373.1 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-19 Naturreservat Knösö.pdf 392 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-25 Naturreservat Vambåsa Hagmarker.pdf 413.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1982-26 Naturreservat Tromtö.pdf 480.1 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1986-4 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun med vattenskyddsområden för Lyckebyån, Skärsjön i Tving och Alljungen ytvattent.pdf 1.4 MB 2018-12-03 12.27
10FS 1986-34 Naturreservat Kvalmsö.pdf 344.5 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1987-7 Naturreservat Ljungryda-Östafors Bruk.pdf 400 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1987-8 Naturreservat Halen III.pdf 423.1 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1987-12 Naturreservat Pagelsborg.pdf 302.5 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1987-13 Naturreservat Almö.pdf 496.4 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1988-3 Naturreservat Lillagärde.pdf 402.7 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1988-6 Naturreservat Tärnö II.pdf 350.4 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1988-8 Naturreservat Utklippan.pdf 464.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1988-22 Naturreservat Ire.pdf 576.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1990-19 Naturreservat Långasjö Ändring.pdf 366.7 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1990-27 Naturreservat Lindö Udde.pdf 344.1 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1991-11 Naturreservat Valje.pdf 426.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1992-5 Naturreservat Gröngölsmåla.pdf 379 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1993-23 Naturreservat Listershuvud.pdf 545.3 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1995-28 Naturreservat Skärva.pdf 444.5 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1997-1 Naturreservat Persgärde.pdf 414.6 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1997-2 Naturreservat Käringahejan.pdf 531.4 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1998-6 Naturreservat Kvallåkra .pdf 289 kB 2018-12-03 12.27
10FS 1998-7 Naturreservat Åmma.pdf 333.2 kB 2018-12-03 12.27

Kontakt