Författningar

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift
Ändringar i grundföreskriften

Senaste föreskriften

19 juli 2018: 10 FS 2018-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommunPDF

29 juni 2018: 10FS 2018:14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde i Karlshamns kommunPDF

5 april 2018: 10 FS 2018:9 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Vämöviken, Karlskrona kommun (PDF)PDF

10 juli 2017: 10 FS 2017:18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att nyttja del av vattenområde vid Långö i Karlskrona kommun (PDF)PDF

29 juni 2017: 10 FS 2017:17 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun, samt dispens från permanenta sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med segelbåt/segelbräda vid Stumholmen (PDF)PDF

Tidigare föreskrifter
10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:3 kartbilaga

10 FS 2015:4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:4 kartbilaga

10 FS 2015:6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun

10 FS 2015:6 kartbilaga

10 FS 2015:7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:7 kartbilaga

10 FS 2015:10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun

10 FS 2015:11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun

10 FS 2015:11 kartbilaga


10 FS 2015:16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun .


10 FS 2015:20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens från gällande bestämmelser om förbud mot trafik med segelbåt vid Stumholmens badplats, Karlskrona kommun.

Kartbilaga till 2015:20.

10 FS 2016:3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2016:3 Kartbilaga

10 FS 2016:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun - Har upphört

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Blekinges författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2016-1 Bilaga 1-karta.pdf 4.8 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-1 Bilaga 2-karta.pdf 4.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-1 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om utvidgning och ändring av naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun.pdf 135.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-2 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskvdd för dike och tomtmark på fastigheten Siretorp 3:33 i Sölvesborgs kommun .pdf 3.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-3 Bilaga -karta.pdf 641.1 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;.pdf 26 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-4 Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.pdf 160.7 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 1-karta.pdf 28.5 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 2-karta.pdf 21.9 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Bilaga 3-karta.pdf 28.7 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-5 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommun, Sölvesborg kommuns och Ronnebys kommuns kust och skärgård, Blekinge län.pdf 20.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun.pdf 777.6 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-7 Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om jakttider för älg och fällavgift jaktåret 2016/2017.pdf 19.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-8 Bilaga 1-karta.pdf 79.2 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-8 Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av strandskydd för två anlagda kräftdammar på fastigheten Möllebjörke 3:1 i Sölvesborgs kommun.pdf 92.7 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-9 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Hålabäcksmaderna i Ronneby kommun.pdf 40.3 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-10 Länsstyrelsens i Blekinge län ändring av föreskrifter för naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-11 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om rätt att bedriva jakt efter säl på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär, som inte tillhör något hemman.pdf 468.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-1.pdf 478.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-2.pdf 483.8 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Bilaga -Karta-bana-3.pdf 388.5 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-12 Länsstyrelsen i Blekinge län tillfälliga sjötrafikföreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde vid Långö, samt dispens från sjötrafikföreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Stumholmen, Karlskrona kommun.pdf 79.6 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-13 Länsstyrelsens i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd inom del av fastigheten Tombäck 1: 16 i Karlskrona kommun.pdf 1.1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-14 Blekinge läns föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus.pdf 21.9 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Bilaga 1-karta.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Bilaga 2-karta.pdf 1 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-15 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande av naturreservatet Biskopsmåla i Ronneby kommun.pdf 2 MB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-16 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av Kalleberga/Brantafors vattenskyddsområde nr 22.pdf 18.4 kB 2018-04-24 10.18
10FS 2016-17 Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om upphävande av del i vattendom AD 18/1956, daterad den 30 december 1960 (A 131/1960) som avser skyddsområde för Olofström vattentäkt.pdf 32.3 kB 2018-04-24 10.18

Kontakt