Författningar

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift
Ändringar i grundföreskriften

Senaste föreskriften

17 maj 2019: 10FS 2019:9 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter för avlysning av vatten under genomförande av swimrun 2XU Island Challange i Karlshamns kommunPDF

13 maj 2019: 10 FS 2019:7 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge länPDF

13 maj 2019: 10 FS 2019:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge länPDF

19 juli 2018: 10 FS 2018-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommunPDF

29 juni 2018: 10FS 2018:14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde i Karlshamns kommunPDF

5 april 2018: 10 FS 2018:9 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Vämöviken, Karlskrona kommun (PDF)PDF

10 juli 2017: 10 FS 2017:18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att nyttja del av vattenområde vid Långö i Karlskrona kommun (PDF)PDF

29 juni 2017: 10 FS 2017:17 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun, samt dispens från permanenta sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med segelbåt/segelbräda vid Stumholmen (PDF)PDF

10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2007:38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:3 kartbilaga

10 FS 2015:4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:4 kartbilaga

10 FS 2015:6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun

10 FS 2015:6 kartbilaga

10 FS 2015:7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:7 kartbilaga

10 FS 2015:10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun

10 FS 2015:11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun

10 FS 2015:11 kartbilaga


10 FS 2015:16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun .


10 FS 2015:20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens från gällande bestämmelser om förbud mot trafik med segelbåt vid Stumholmens badplats, Karlskrona kommun.

Kartbilaga till 2015:20.

10 FS 2016:3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2016:3 Kartbilaga

10 FS 2016:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun - Har upphört

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Blekinges författningssamling

Text

Kontakt