Miljöekstra - Nyhetsbrev

Miljökstra är ett digitalt nyhetbrev med syfte att sprida information om miljöarbetet i länet. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att samordna och följa upp miljömålsarbetet i Blekinge.

Miljöekstra

Nyhetsbreven innehåller korta artiklar med länkar till ytterligare information. Alla aktörer i Blekinge, dvs. kommuner, landstinget, intresseorganisationer, myndigheter m.fl. är välkomna att bidra med artiklar till nyhetsbladet!

Om du vill berätta något eller har frågor angående nyhetsbrevet så hör av dig till miljoekstra.blekinge@lansstyrelsen.se

Gör så här för att bli prenumerant:
Öppna nyhetsbrevet med hjälp av länken nedan. Överst kommer då en list fram och längst till vänster finns ”subscribe”. Klicka - då öppnar sig ett nytt fönster där man fyller i namn och mejladress. Klart!

Kontakt