Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss på Skeppbrokajen 4 i Karlskrona.

Telefon

Växeln: 010‑224 00 00
Öppet måndag-fredag, kl. 8-16.30

Diarium: 010‑224 00 50 

Skicka e-post

blekinge@lansstyrelsen.se

Expeditionstider

Vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00; om du exempelvis vill få en handling utlämnad av vår personal.

Följande datum under 2018 har vi ändrade öppettider:

21 juni

8-12

2 november

8-12Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 02 23

Organisationsnummer

202100-2320

Faktureringsadress

Länsstyrelsen Blekinge
FE 207
838 73 FRÖSÖN

Betalningsvillkor:

  • 30 dagar
  • Ingen faktureringsavgift
  • Referens ska anges på fakturan (Fullstä​ndigt för- och efternamn på beställaren)

Länsstyrelsen Blekinge län har tre bankgirokonton för inbetalningar i Danske bank:

Bg 5051-4694 verksamhetsmedel
Bg 5051-4686 ansökningsavgifter och transfereringar
Bg 5291-5006 deponeringar

Teletal

020 - 22 11 44

Öppet måndag - fredag kl. 08-20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Vi rekommenderar att om möjligt ta tåg eller buss till Karlskrona. Till Blekingetrafikens webbplatslänk till annan webbplats. Det tar cirka fem minuter att gå från stationen. Information om parkering i Karlskrona centrumlänk till annan webbplats.

Karta och vägbeskrivning på Google mapslänk till annan webbplats.

Här hittar du kontaktuppgifter till landshövding och länsråd.

Sten Nordin, landshövding

Kontaktas genom:

Inger Permlid, sekreterare landshövding
Telefon: 010‑224 01 03
Mobil: 070‑888 16 70
Skicka e-post

Helena Morgonsköld, länsråd
Telefon: 010‑224 01 02
Mobil: 070‑53 92 591
Skicka e-post

Här hittar du kontaktuppgifter till cheferna på de olika avdelningarna.

Avdelningen för Natur & Klimat

Ämnesområden: miljömål, miljöövervakning, vattenförvaltning, områdesskydd, klimat & energi, GI, naturvårdsförvaltning, åtgärdsprogram för hotade växter och djur, rovdjur, naturum och GIS-samordning.

Markus Forslund, avdelningschef
Telefon: 010‑224 01 36
Skicka e-post

Avdelningen för Landsbygd & Social hållbarhet

Ämnesområden: jakt och viltvård, landsbygdsutveckling, fiske, regional tillväxt, livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd, hållbar social utveckling.

Doris Larsson, avdelningschef
Telefon: 010‑224 02 40
Skicka e-post

Avdelningen för Samhällsbyggnad & Miljöskydd

Ämnesområden: kulturmiljö, miljöskydd, förorenade områden, vattenförvaltning, bostadsstöd, plan- och bostadsbyggande, hållbart samhällsbyggande och överklagande kommunala beslut enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken.

Håkan Anderberg, avdelningschef
Telefon: 010‑224 01 31
Skicka e-post

Avdelningen för verksamhetsstöd

Ämnesområden: ekonomi, HR, Information och övrig stödverksamhet såsom landshövdingens sekreterare, diarium, arkiv och vaktmästeri.

Emma Hartman, avdelningschef
Telefon: 010‑224 02 05
Skicka e-post

Avdelningen för Juridik & Beredskap

Ämnesområden: rätts (jurister), val, kameraövervakning, trafik- och sjötrafikföreskrifter och kris- och beredskap.

Caroline Oredsson, avdelningschef
Telefon: 010‑224 01 31
Skicka e-post


Vi ser gärna att du skickar fakturor elektroniska till oss eftersom det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Fram till 1 april 2019 kan du skicka pappersfaktura till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
FE 99
838 73 Frösön

Märk fakturan med ordernummer eller beställarreferens.
VAT-nummer: SE202100236101

Organisationsnummer: 202100-2361

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Har du frågor kontakta oss på e-handel.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt