Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

Syftet med LOVA-stödet är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till vattendrag, sjöar och hav samt minskar spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Åtgärder som minskar övergödning. Dessa är prioriterade
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen
  • Uppföljning av ovanstående åtgärder

 Mer detaljerad information finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan ansöka om LOVA-bidrag?

Kommuner och ideella sammanslutningar kan var för sig eller gemensamt ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt hos Länsstyrelsen.

Ansökan om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för 2021 är den 31 januari 2021. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

Blankett

Ansökan och slutredovisning görs till Länsstyrelsen på blanketter som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till blekinge@lansstyrelsen.se.

Blanketten ska även skickas i PDF-format utan att den skannats.

Projektkatalog med alla LOVA-projekt

Havs- och vattenmyndigeten har tagit fram en projektkatalog med avslutade och pågående projekt som utförs i hela landet. Vi lägger löpande in alla våra LOVA-projekt i katalogen.

Projektkatalogen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt