Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

De flesta av aktiviteterna riktar sig till dig som är lantbrukare, trädgårdsföretag och andra verksamma på landsbygden. Exempel på aktiviteter som vi anordnar:

 • kurser
 • fältvandringar
 • studieresor
 • rådgivning

Aktuella evenemang hittar du i vårt nyhetsbrev landsbygdsnytt, kalendern på vår webbplats och i Jordbruksverkets kurskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras webbplats.

Verksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Ekologisk produktion, information och demonstration

Ekologisk produktion, kompetensutveckling

Ekologisk produktion, rådgivning

Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration

Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling

Ett rikt odlingslandskap, rådgivning

Greppa näringen, information och demonstration

Greppa näringen, kompetensutveckling

Greppa näringen, rådgivning

Kommersiell service, rådgivning

Nya jobb, information och demonstration

Nya jobb, kompetensutveckling

Nya jobb, rådgivning

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett trettiotal olika rådgivningsmoduler exempelvis Växtnäringsbalans, Precisionsodling, Grovfoderodling med mera.

I första hand vänder sig Greppa Näringen till dig som har en gård med mer än 50 hektar åkermark eller mer än 25 djurenheter. För att kunna ta del av rådgivningen måste du vara medlem i Greppa Näringen.

Anmäl dig via www.greppa.nu Länk till annan webbplats. eller skicka in en underskriven anmälningsblankett till länsstyrelsen.

Är ni en grupp lantbrukare som vill fördjupa er i ett område? Vi kan erbjuda grupprådgivning och medverkan vid lokala möten. Exempel kan vara:

 • vattendragsvandring
 • markförbättrande åtgärder
 • översyn av dränering
 • energieffektivisering

Information om Greppa näringen hittar du på greppa.nu Länk till annan webbplats.

Presentationen Sveriges bönder om fosforåtgärder: resultat från en webbenkät med 3 887 lantbrukare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns nu tillgänglig som PDF på Greppas nya rådgivarsidor.

Vill du börja med ekologisk odling? Eller vill du utveckla din ekologiska produktion? Via Landsbygdsprogrammet kan du få information, utbildning och rådgivning om ekologiskt lantbruk.

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en långsiktigt hållbar produktion genom ett samspel mellan djur, natur och miljö, en produktion med omsorg om djur, mark och vatten.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning om hur du lägger om till lönsam ekologisk odling. Kontakta någon av våra rådgivare för att boka ett kostnadsfritt besök.

Rådgivare

Rådgivare

Rådgivningstyp

Organisation

Kontakt

Ekologisk växtodling, omläggningsplanering
för grönsaker, potatis och bär.

Agri-kultur i Länk till annan webbplats.Småland AB Länk till annan webbplats.


Herman Leggedör
070-7912374

Ekologisk djurhållning

​Växa Sverige Länk till annan webbplats.

Jenny Svensson
010-4710579

För att stärka, utveckla och värna odlingslandskapets natur- och kulturvärden erbjuder vi utbildningsinsatser såsom kurser, föreläsningar och enskilda rådgivningar.

Att delta på aktiviteterna är kostnadsfritt, de finansieras istället via kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet.

Projektet Ett rikt odlingslandskap är uppdelat i tre delprojekt: information och demonstration, enskildrådgivning samt kompetensutveckling.

Bakgrund

Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är ett resultat av människans brukande av markerna under flera tusen år. Landskapet har i alla tider omgestaltats som ett resultat av samhällsförändringar, tekniska utvecklingar och att befolkningens storlek växlat.

Odlingslandskapet har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar med moderniseringar och effektiviseringar. Som en följd av detta har många kulturhistoriska värden gått förlorade, exempelvis ängslador, stenmurar och gamla åkerformer. Även den biologiska mångfalden har missgynnats, då många arter är helt beroende av ett mer varierat åkerlandskap samt hävdade ängs- och betesmarker.

I Blekinge län har vi fortfarande ett levande odlingslandskap med en stor mångfald av oersättliga natur- och kulturmiljöer att värna om och utveckla. Blekinge är unikt med sin stora variation av biotoper på en relativt liten yta, med fullåkerbygd, mellanbygd och skogsbygd samt sin unika skärgård. Alla med sina specifika naturtyper och sina kulturmiljöer. En stor del av värden är helt beroende av att vi fortsätter hålla landskapet öppet genom röjning, slåtter och beteshävd.

Vi erbjuder rådgivning, information och utbildning för att skapa nya jobb på landsbygden tillsammans med andra rådgivningsorganisationer.

​Landsbygdsföretagare definieras som mikroföretagare, dvs företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner kronor per år.

Genom aktiviteterna vill vi stimulera att företag på landsbygden kan utvecklas och marknadsorienteras, öka antalet arbetstillfällen samt ta tillvara landsbygdens resurser.

Vi arbetar med rådgivning för att skapa nya jobb på landsbygden tillsammans med andra rådgivningsorganisationer.

​Rådgivningen riktar sig till företagare som driver verksamhet inom kommersiell och viss offentlig service. Rådgivningen kan handla om affärsutveckling, men även energikartläggning och energirådgivning.

Kontakta oss med önskemål om utbildningsaktiviteter

Du har möjligheter att påverka vilka aktiviteter vi anordnar. Har du förslag på aktiviteter som skulle passa inom våra målområden, tveka inte att kontakta oss.

Greppa näringen logga

Målgruppen för våra aktiviteter är i förstahand boende och verksamma i Blekinge län.

När är solceller en lönsam affär? Vilka energiskatteregler gäller? Vilka risker finns? Vilka stöd finns att söka? Frågorna kan vara många.Kom till Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby och få information om hur du gör en genomtänkt investering.

Program
09.00 Kaffe och kaka

09.30-10.25 Länsstyrelsen, Pernilla Citrén: Solcellsstöd. Åsa Johansson: Landsbygdsstöd.

10.30-11.30 Hushållningssällskapet, Benny Bergstedt: Energiskatter och avskrivning.

11.35-11.45 Räddningstjänsten Karlskrona, Claes Nicklasson: Förfarande vid brand isolcellsanläggning.

11.45-12.00 Länsförsäkringar, Christer Bergkvist: Vad krävs för att försäkra en anläggning?

12.00-13.00 Lunch.

13.00-14.00 Björketorps Gård, Per Brunberg: Erfarenhet kring solcellsanläggning.

Medverkande
Länsstyrelsen i Blekinge län, Räddningstjänsten Karlskrona, Länsförsäkringar Blekinge, Björketorps Gård,Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Plats
Blekinge folkhögskola | Folkhögskolevägen 6 | 372 60 Bräkne-Hoby. Anmäl dig senast den 21 november till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se

Informationsträff om bi, pollinering och biprodukter
Lotta Fabricius Kristensen biodlare sedan 1998, är naturpedagog
och fastnade direkt för biodlingens möjligheter.

Lotta har tagit fram utbildningsmaterial, och är författare till boken
”Mina första år som biodlare” och arbetsböckerna ”Min biodling” på
uppdrag av Sveriges Biodlares Riksförbund Hon är även medförfattare
(tillsammans med Alexandra De Paoli) till boken ”Hälsa och hudvård
från bikupan” och projektledare för Svenska Bin.


Agenda för dagen:
13.00- 16.30 Hur kan vi skapa bra förutsättningar för att gynna pollinatörerna?
Lär dig mer om pollinering och hur du kan öka din skörd av honung, skapa pollen och nektarresurer för humlor och bin, strategiskt placera dina kupor och kvalitetssäkra din honungsproduktion. Hur ger pollinatörerna oss en bättre lönsamhet?
16.30- 17.00 Länsstyrelsen bjuder på fika.
17.00-19.30 Lär dig mer om diversifiering av honungsprodukter, biprodukter, pollen och turism och upplevelser.


Målgrupp: Alla som är verksamma på landsbygden inklusive honungsproducenter. Inom ett rikt odlingslandskap

Datum: 5 december 2019

Plats: Aulan på Bräkne-Hoby lantbruksskola, Bräkne-Hoby, Ronneby

Kontakt: Åsa Johansson, asa.johansson@lansstyrelsen.se, 010–22240191


Varmt välkommen!

Plats: Sölvesborgs Golfkrog
Datum: 29 oktober 2019
Tid: Kl. 10-15.30

Kaffe och inledande presentation
Carl-Johan Rangsjö - "om vikten av väl fungerande dränering". Carl-Johan anses vara en av Sveriges främste täckdikningsexpert.
Lunch
Fältvisning av dikningsmaskiner
Avslutande kaffe
Ta vara på detta tillfälle!

Träffarna är kostnadsfria. Vi bjuder på kaffe och lättare lunch.

Anmäl ditt deltagande senast den 25 oktober till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se
VAR: Sölvesborgs Golfkrog

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Vi besöker Lennart Folkesson, Björsmåla 307, 371 93 Karlskrona.

Lennart Folkesson berättar om sin gård.
Gården drivs inte enligt ekologiska produktionsformer och är inte KRAV-ansluten.

Datum: 30 oktober 2018
Tid: 17:00- ca. 20:00
Plats: Vi träffas på gårdsplanen

På gården finns cirka 15 dikor med rekrytering.
Total Jordbruksareal är 20 ha betesmark och åker och 58 ha skog.

Herman Leggedör, ekorådgivare berättar om vägen till att bli ekologisk lantbrukare.

Genomgång av foderodling, regelverk för EU ekologisk alternativ KRAV certifierad produktion, SAM, marknad, samarbete i mån av behov och efterfrågan från andra gårdar.

Diskussion med och information till deltagarna. Vilka möjligheter finns för ett ekologiskt lantbruk?

Träffen är kostnadsfri.

Länsstyrelsen bjuder på enklare fika!

Meddela gärna mig via mejl om ni kommer så vi tar med rätt mängd fika. asa.johansson@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!


Har du frågor, ring:
Åsa Johansson, länsstyrelsen, 010-22 40 191 eller mejla på asa.johansson@lansstyrelsen.se
Herman Leggedör, Agri-Kultur i Småland Ab, 0707-912 374
Lennarth Folkesson, 0709-360281

 

 

Program

• Ulf Ivarsson berättar om aktuellt dräneringsarbete - Kaffe serveras!
• Fältbesök i Torstäva där Roalövs Maskinstation visar maskiner.
• Carl-Johan Rangsjö - om vikten av väl fungerande dränering. Carl-Johan anses vara Sveriges främste främste täckdikningsexpert.

Ta vara på detta tillfället!

Datum: 31 oktober
Plats: Öljersjö Gård
Tid: kl. 10-15.30

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen.
Träffarna är kostnadsfria. Vi bjuder på kaffe och lättare lunch.

Anmäl ditt deltagande senast den 25 oktober till 0480-156 70 eller info.h@hushallningssallskapet.se

Anmälan senast
25 oktober!

 

Greppa näringen logga

 • Varför ska vi anlägga våtmarker?
 • Hur anlägger man våtmarker på ett bra sätt?
 • Hur sköter man en våtmark?
 • Exkursion till Pagelborgs våtmark och Eriksbergs Våtmark.

Plats: Folkhögskolan i Bräkne-Hoby
Datum 8 november 2018
Tid 08:45-16:00

Program

08:45 Samling
09:00 Varför ska vi anlägga våtmarker?
09:40 Fika
10:00 Hur anlägger man våtmarker på ett bra sätt?
11:00 Hur sköter man en våtmark?
12:00 Lunch
13:00 Pagelsborgs våtmark
14:30 Eriksberg våtmark
16:00 Avslut

Kursen är kostnadsfri och anmälan görs till Åsa Johansson eller Tuve Lundström 0451-748802

Förmiddagsfika + lunch kostar 100 kr och betalas på plats.

Studiebesöken sker i egen bil. Kläder efter väder!


Greppa näringen logga

Lantbrukare i Blekinge har en stor potential att själva producera biogas och solel. Biogas kan produceras enskilt för eget behov av värme eller el.

Datum: 20 nov 2018
Anmälan senast:17 nov 2018

Ett mer utförligt program kommer närmare träffen.

Träffen är kostnadsfri. Antalet deltagare på träffen är begränsad så först till kvarn gäller.


Kontakt

Landsbygdsutveckling

E-post till landsbygdutveckling.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30