Vattensituationen i Blekinge

Vi närmar oss sommaren och läget är ansträngt när det gäller dricksvattensituationen i vissa delar av Blekinge.

Viktigt att spara på det vatten vi har

Under vinterhalvåret har grundvattenbildningen inte varit tillräcklig för att fylla upp våra magasin. Anledningen är bland annat att det kom dåligt med nederbörd i höstas. Enligt Sveriges geologiska undersökning, som bevakar grundvattennivåerna, är det under till mycket under normala grundvattennivåer i länet (v.18). Detta gäller både i de små magasinen (enskilda brunnar) och i de stora magasinen (kommunala dricksvattentäkter). Nu sker det ingen mer påfyllning av magasinen då växtligheten har börjat ta fart och värmen har kommit.

Det är därför väldigt viktigt att vi alla fortsätter att spara på vatten. Du hittar tips på hur du kan spara vatten samt svar på vanliga frågor längre ner på sidan.

Veckovis uppdatering

SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbristlänk till annan webbplats där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad.

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vatten hanteras av kommunen. Din kommun kan meddela bevattningsförbud som innebär begränsningar i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från din kommun.

Egen brunn

Den som har en egen brunn har eget ansvar för sin vattenförsörjning. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA-enheten eller det kommunala vattenbolaget för mer information.

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer om torka, vattenbrist, bevattningsförbud och vattenspartips

Fler vattenspartips hittar du på vår kampanjsida.

Vattensmart

Kontakt