Vattensituationen i Blekinge

Blekinge löper större risk att drabbas av vattenbrist och torka än många andra delar av Sverige. På denna sida hittar du en aktuell lägesbild över vattensituationen, tips på hur du kan spara på vårt viktiga dricksvatten samt svar på vanliga frågor.

Lägesbild april

Våren har hittills varit väldigt nederbördsfattig och det påverkar våra vattendrag negativt genom att det är låga flöden för årstiden. Men beroende på mängden nederbörd kan detta ändras snabbt.

Grundvattenmagasinen har också påverkats negativt då det är under vinterhalvåret som dessa fylls på. Just nu är det framför allt störst risk för påverkan på de små magasinen (enskilda brunnar) eftersom de är känsligare än större grundvattenmagasin. Hur läget kommer att se ut i sommar påverkas av hur mycket nederbörd det kommer under den närmaste tiden.

Det är viktigt att vi alla är vattensmarta och hjälper till att spara på vårt värdefulla vatten. Det möjligör att grundvattenmagasinen i länet får en bra chans till återhämtning inför sommaren.

Veckovis uppdatering

SMHI och SGU tar varje vecka fram en gemensam lägesbild över vattensituationen i landet på hemsidan Risk för vattenbrist Länk till annan webbplats. där du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad.

Kommunalt vatten och bevattningsförbud

Frågor om kommunalt vatten hanteras av kommunen. Din kommun kan meddela bevattningsförbud som innebär begränsningar i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, det är därför viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från din kommun.

Egen brunn

Den som har en egen brunn har eget ansvar för sin vattenförsörjning. Det är viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina. Ofta kan kommunen hjälpa till om brunnen sinar. Vänd dig till vattenproducenten, VA-enheten eller det kommunala vattenbolaget för mer information.

Råd för ägare till egen brunn vid torka på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om torka, vattenbrist, bevattningsförbud och vattenspartips

Fler vattenspartips hittar du på vår kampanjsida.

Vattensmart

Kontakt