Skogsstrategi

Hur ser skogsnäringen ut i Blekinge?

Länsstyrelsen Blekinge inledde under hösten 2018 planeringen med att ta fram en regional skogsstrategi. Som ett första steg i det arbetet har en rapport om hur skogsnäringen i Blekinge ser ut i dag tagits fram.

Arbetet med rapporten har bland annat synliggjort att det saknas en tydlig bild av hur frågorna kring skogsnäringen ser ut.

Regional skogsstrategiPDF (Del av underlag, Blekingeskogarnas struktur och innehåll)

Strategi för Sveriges nationella skogsprogramPDF

Inbjudan till skogsstrategi för Blekinge - Ökat mångbruk, den 4 oktober 2019


Kontakt