Publiceringsdatum:

Skärpta regionala råd i Blekinge län

Skärpta regionala råd gäller i Blekinge län.

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge:

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
  • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år. Det gäller såväl inomhus- som utomhusverksamhet.
  • En vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten till idrottsanläggningar mer än vad pandemilagen tillåter.
  • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
  • Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att vistas i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Råden gäller alla, även dig som är vaccinerad.

Detta gäller för skolan

För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans.

  • Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma från skolan i väntan på provsvar.
  • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
  • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där smittan misstänks ha skett i klassen. Det gäller högstadiet och gymnasiet.


De skärpta regionala råden gäller till och med den 16 maj 2021, men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.

Kontakt