05 maj 2019 klocka 10.00 - 13.00

Vandring vid Mörrumsån

Kärringahejan - Mörrumsån

Mikael Gustavsson, biolog och fotograf, leder en vandring i Kärringahejans naturreservat.

Vandringen blir cirka 7 km på skogsstigar och vi njuter av urskogsartad barrskog, nyutslagen bok och åns forsar. Har vi tur kan vi få se kungsfiskare, forsärla och utter. Samling vid järnvägsstationen i Hovmansbygd kl 10. Ta med fika. Ordnas av naturum Blekinge.

VAR: Samling vid järnvägsstationen i Hovmansbygd kl 10

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt