08- 09 maj 2019 klocka 08.30 - 16.30

Workshop - Klimatanpassning av kommunens dricksvattenförsörjning

Vattenförsörjningsplan Framsida

Klimatförändringar - med bland annat ökad nederbörd och översvämningar, torrare somrar och ändringar i havsnivån - innebär stora utmaningar för tillgång på bra och säkert dricksvatten. För att säkra dricksvattenförsörjningen krävs anpassning till de nya förutsättningarna på flera områden.

Länsstyrelsen och Livsmedelsverket bjuder in till workshop om hur kommunen kan säkra sin dricksvattenförsörjning inför pågående och kommande klimatförändringar. Syftet är att förse er i kommunerna med ny kunskap och nya verktyg för att kunna starta eller fortsätta er klimatanpassning. Workshopen är uppbyggd kring Livsmedelsverkets handbok om klimatanpassad kommunal dricksvattenförsörjning (KASKAD) som är utvecklad av Livsmedelsverket i brett samarbete med flera myndigheter och representanter från VA-branschen.

Program

Under workshopdagarna presenterar länsstyrelsen aktuella satsningar och pågående arbete avseende vattenskydd och dricksvattenförsörjning. Experter från bland andra SMHI, SGU och Livsmedelsverket kommer att vara på plats för att besvara frågor och bidra med specialistkunskap.

Dag 1
Workshopen inleds med ett kompetenshöjande pass. Efter lunch startar sedan arbetet med att ta fram en systemanalys och klimatanalys för er kommun. Utifrån det gör ni sedan en risk-och sårbarhetsanalys.

Dag 2
Under andra dagen fortsätter ni klimatanpassningsarbetet med att göra en åtgärdsanalys och en anpassningsplan. Efter lunch redovisas resultatet.

Inbjudan och mer om KASKADPDF

VAR: Ronneby Brunn

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 apr 2019

Kontakt