10 apr 2019 klocka 08.30 - 12.00

Kommunsamverkan för en tryggad dricksvattenförsörjning

Vattenförsörjningsplan Framsida

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium för samverkan kring dricksvattenförsörjning

Blekinges regionala vattenförsörjningsplan har utarbetats för att säkerställa en långsiktig dricksvattentillgång i länet. Redan idag finns en tydlig konkurrens om vattnet, vår viktigaste resurs. Klimatförändringarna gör att vi kan förvänta oss fler och längre torrperioder. I den nuvarande vattenförsörjningen är marginalerna små för att hantera perioder med låg vattentillgång. Vattenförsörjningen är därmed mycket sårbar och med dagens användningsmönster finns det risk för vattenbrist i hela länet på längre sikt. Med samlade krafter kan vi säkra dricksvattenförsörjningen i Blekinge!

Programmet för dagenPDF

VAR: Länsstyrelsen Blekinge

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 apr 2019

Kontakt