28 mar 2019 klocka 18.00 - 21.00

Informationsträff om samverkan om Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden!

Del av sänkt Hallasjön

Mieån och Lyckebyån uppnår idag inte ”God ekologisk status”. Vattenuttag, utdikningar, jordbruk, skogsbruk, flottning, vattenkraft och industrier är exempel på aktiviteter som genom åren har lett till att vattendragens naturliga processer och flödesdynamik har förändrats samt att vattenkvaliteten har försämrats. Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för växt- och djurlivet i och i anslutning till vattendragen.

Lokala samverkansprocesser

Inom ramen för EU-projektet GRIP on LIFE IP ska Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen under hösten 2019 starta upp samverkansprocesser som berör delar av Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden. Målet är att myndigheter, organisationer, företagare, enskilda markägare, boende och andra intressenter tillsammans ska ta fram långsiktigt hållbara åtgärdsplaner för Mieån och Lyckebyån som redan från början är väl förankrade lokalt.

Informationsträff

Torsdagen den 28 mars 2019 kommer en informationsträff att hållas på Kreativum i Karlshamn mellan klockan 18.00-21.00. Vid informationsträffen kommer länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att berätta om projektet och samverkansprocesserna, samt bjuda på inspirationsföreläsningar, filmvisning och fika.

Vill du få information om projektet eller delta i samverkansprocessen och därigenom bidra till att förbättra förutsättningarna för ett hållbart nyttjande av Mieån och Lyckebyån är du välkommen till vårens informationsträff om de kommande samverkansprocesserna.

Program

Mer info om informationsträffen samt kvällens program finns på projektet GRIP on LIFE IP:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner
Länsstyrelsen Blekinge:
Kim Berndt
kim.berndt@lansstyrelsen.se
010-22 40 185

Skogsstyrelsen:
Anna Hermansson
anna.hermansson@skogsstyrelsen.se
0457-45 51 98

GRIP on LIFE IP

Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen är aktiva partners i projektet GRIP on LIFE IP, ett stort EU projekt som pågår under 2018–2023 och där Mieån och Lyckebyån utgör projektets fokusområden i Blekinge. Projektet syftar bland annat till att förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, med särskilt fokus på prioriterade åtgärder i och i anslutning till våra Natura 2000-områden. Inom projektet finns det möjlighet att få rådgivning kring vattenvårdande åtgärder som kan utföras för att förbättra förutsättningarna på just på din mark, åtgärder som också bidrar till en bättre vattenkvalitet och en ökad förutsättning för ett rikt växt- och djurliv i hela vattendraget.

För mer information om projektet besök GRIP on LIFE IP:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAR: Kreativum Science Center, Strömmavägen 28, Karlshamn

KOSTNAD: Ingen

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 mar 2019

Kontakt