18 mar 2019 klocka 09.00 - 15.30

Vad kommer det innebära i mitt dagliga arbete när barnkonventionen blir lag?

Barnfigur

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar som handläggare
inom Socialtjänsten.

Vi går igenom hur man blir barnrättsbaserad i arbetet samt socialtjänstens uppdrag ur ett barnrättsperspektiv. Vi berör även barn som far illa, hedersrelaterat våld samt
handläggandet av orosanmälan.

VAR: Rio Grande, Netport Biblioteksgatan 4, Karlshamn

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 mar 2019

Kontakt