04- 05 mar 2019 klocka 08.30 - 16.00

Utildning i Motiverande samtal

Länsstyrelserna i Hallands och Blekinges län bjuder in till tvådagars utbildning i Motiverande samtal.

Målgruppen är personal inom socialtjänst, angränsande hälso- och sjukvård, kriminalvård och andra som i sin verksamhet arbetar med vålds- och missbruksproblematik.

Deltagarna förutsätts ha genomgått webbkursomvåld.se innan kurstillfällena.

VAR: Rio Grande, Netport Biblioteksgatan 4, Karlshamn

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 feb 2019

Kontakt