24 okt 2018 klocka 08.00 - 15.30

Arbetsmarknadsdag för gröna näringar i Blekinge

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar, onsdag 24 oktober på Folkteatern i Ronneby!

De gröna näringarna är hetare än någonsin. Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och
självförsörjning. Men hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Blekinge Län? Vilka jobbvägar finns?
Hur utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning? Hur ser framtiden ut för
gröna jobb? Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en heldag med en moderator som samspelar och konfronterar ett
helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare inom lantbruk, skogsbruk, livsmedelsindustrin, träindustrin
och trädgårdsbranschen i Blekinge Län.

VAR: Ronneby Folkteater

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt