10- 11 okt 2018 klocka 08.30 - 13.00

LEKSmöte

Välkommen med din anmälan till LEKSmöte 10-11 oktober 2018.

Målgrupper är länsstyrelserna, Regeringskansliet, Boverket, Energimyndigheten, Jordubruksverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

Inbjudan har skickats ut till alla berörda.

VAR: Piperska muren, Stockholm

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 okt 2018

Kontakt