03 dec 2018 klocka 08.00 - 16.00

Rätt att veta!

Rätt att veta

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om
exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. Utbildningsdagen Rätt att veta! av MUCF innehåller kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter utifrån sajten youmo.se1. MUCF erbjuder också ett stödmaterial som är direkt riktat till vuxna.

VAR: Ronneby Brunn Hotell

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 nov 2018

Kontakt