16- 17 okt jun klocka 09.00 - 16.00

FREDA-bedömningsmetoder

– Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, Arvinutbildning

Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo är socionomer, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten. De har tillsammans med ett flertal forskare inom våldsområdet skrivit boken ”Våld i nära relationer, socialt arbete i forskning, teori och praktik”

Länsstyrelsen hälsar dig välkommen till en två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder. Anmälan gäller till båda dagarna. Utbildningen vänder sig till de personer som möter våldsutsatta personer i sitt arbete eller i sitt engagemang i ideella verksamheter.

Utbildningen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.

Första dagen kommer att handla om socialnämndens ansvar för våldsutsatta vuxna, att utreda våldsutsatthet och att utreda våldsutsatthet med stöd av FREDA-beskrivning.

Andra dagen kommer att handla om riskbedömningar, vad är en riskbedömning, när bör vi göra riskbedömningar, att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning samt säkerhetsplaneringar.

Vid frågor kontakta emma.kall.carlander@lansstyrelsen.se

VAR: Net Port Sience Park, Rio Grande, Biblioteksgatan 6, Karlshamn.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2018

Kontakt