Översyn av utvidgat strandskydd

I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att i samarbete med kommunerna se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter.

Det generella strandskyddet stäcker sig 100 meter från strandlinjen över både land och i vatten. Om det är motiverat kan länsstyrelsen genom beslut utvidga strandskyddet till maximalt 300 meter.

Motiven till översynen

Motiven till översynen av de utvidgade strandskyddsområdena är flera. Ett motiv är att efter den 31 december 2014 gäller strandskydd inom redan utvidgade områden endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen i 7 kap 14 § miljöbalken. Om ett nytt beslut inte fattades för de utvidgade områdena, enligt den nya lagstiftningen, så återinträdde automatiskt det generella strandskyddet om 100 meter.

Beslut om utvidgat strandskydd för kust- och skärgård i Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommun beslutades av länsstyrelsen den 6 april 2016. För Karlskrona kommun beslutades den 21 januari 2015.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och växel:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30