Vattenbruk och fiskodling

Vattenbruk är ett samlingsnamn för näringar som inriktar sig på odling av vattenlevande djur och växter. Odling sker både för konsumtion och för utsättning.

Svenskt vattenbruk producerar olika produkter. De kan delas upp beroende på produktionsinriktning och syfte:

  • produktion för konsumtion
  • produktion för utsättning eller vidareuppfödning
  • produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle
  • odling i syfte att rena vattenmiljön.

Kontakt