Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Skärpta restriktioner införs den 12 januari

Den 12 januari införs skärpta smittskyddsåtgärder som verksamheter måste vidta för att förhindra smittspridning. Detta gäller för serveringsställen:

 • Sällskap får uppgå till max 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 personer ska den som driver serveringsstället dela upp sällskapet med högst 8 personer i varje.
 • Ett serveringsställe får hålla öppet för förtäring till senast klockan 23.00. Därefter får serveringsstället ha öppet för take away.

Särskilda föreskrifter från och med den 23 december

Från och med den 23 december 2021 gäller särskilda föreskrifter för serveringsställen. Förutom de krav som finns i serveringslagen gäller följande:

 • servering inomhus ska ske till sittande besökare (men de får hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande)
 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap åt alla håll
 • besökare ska sitta ner vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ett serveringsställe.

Serveringsställen behöver även göra följande åtgärder:

 • informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Nyhet: Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för serveringsställen

Den 8 december 2021 började Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen Covid-19 att gälla på serveringsställen. Syftet med de allmänna råden är att begränsa spridningen av Covid-19 och för att minska risken av en ökad belastning på sjukvården.

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dem som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar i sin verksamhet för att minska risken att trängsel uppstår. De kan till exempel:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vad är ett smittskyddssäkert avstånd?

Avståndet mellan sällskap ska vara minst en meter åt alla håll.

Får besökare stå upp och äta eller dricka?

Besökare som äter och dricker inomhus på ett serveringsställe ska sitta ner vid ett bord. De får gå och hämta mat och dryck vid bardisk, buffé eller liknande.

Vad gäller vid konserter och idrottsevenemang på ett serveringsställe?

När en konsert, evenemang eller liknande verksamhet hålls inomhus på ett serveringsställe behöver samtliga besökare sitta ner.

Vem har tillsyn på serveringsställen när konsert och idrottsevenemang arrangeras?

Länsstyrelsen och kommunen har tillsynsansvar på serveringsstället vid sådana tillfällen. Länsstyrelsen kontrollerar den allmänna sammankomster/offentliga tillställningen utifrån pandemilagens bestämmelser och kommunen kontrollerar att samtliga gäster sitter ner utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Hur kommer kommunens tillsyn att finansieras?

Statliga pengar kommer att betalas ut till kommunen för tillsyn av trängsel på serveringsställen under december 2021 och januari 2022.

Statsbidrag till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats.

Fler frågor och svar

Utöver de frågor och svar som vi har besvarat här ovanför finns ytterligare fler frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om tillsynsvägledning på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd för kommuner

Tillsynsprotokoll

Här finns förslag på ett tillsynsprotokoll. Det finns att ladda ned som en ifyllningsbar pdf-fil och går även att skriva ut och fylla i för hand. Protokollet är utformat enligt lagens krav på smittskyddsåtgärder och Folkhälsomyndighetens föreskrift och avsett att användas vid tillsyn på serveringsställen.

Tillsynsprotokoll Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Smittskydd - Länsstyrelsen Blekinge

Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30