Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Länsstyrelserna följer, på uppdrag av regeringen, upp hur rekommendationer, riktlinjer och råd som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid‑19 efterlevs. Syftet med uppföljningen och rapporteringen är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Om det i rapporteringarna från kommunerna och verksamheterna visar sig att rekommendationerna inte efterlevs, kan länsstyrelsen i dialog med regioner, kommuner och smittskyddsläkare lyfta behov av att vidta åtgärder till regeringen.

För att följa upp hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs använder sig Länsstyrelsen av befintliga strukturer för samordning och rapportering på lokal, regional och nationell nivå.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 på regeringen.selänk till annan webbplats

Veckovisa uppföljningar

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av Coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet).

Samlade nationella lägesbilder

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd i Blekinge

Lägesbild vecka 6

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om generellt hög efterlevnad med lokala variationer samt medelgod till hög efterlevnad i butiker och gallerior. Svaren denna vecka kommer från tre av fem kommuner. Det rapporteras om trängsel i vissa butiker på vissa tider, främst stora mataffärer som ligger i anslutning till andra butiker. Sammantaget utgör detta en risk för smittspridning.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad.

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om generellt medelgod efterlevnad med lokala variationer samt medelgod till hög efterlevnad i butiker och gallerior. En kommun rapporterar om låg efterlevnad mot bakgrund av att fyra restauranger har fått vite samt privata sammankomster. En kommun rapporterar om medelgod medan övriga tre kommuner rapporter hög efterlevnad.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 5

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om generellt medelgod efterlevnad med lokala variationer samt medelgod till hög efterlevnad i butiker och gallerior. En kommun rapporterar om låg efterlevnad. Detta mot bakgrund av att fyra restauranger har fått vite samt privata sammankomster. En kommun rapporterar om medelgod medan övriga tre kommuner rapporter hög efterlevnad.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 3

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad och minskat resande på grund av lov och distansundervisning för högstadieskolor och gymnasieskolor. Användningen av munskydd har ökat den senaste veckan.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 2

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommuner rapporterar om viss trängsel i gallerior och stora mataffärer i samband med mellandagsrean och vid affärer som har paketutlämning.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad, men att återgång till arbete och skola efter ledigheter kan medföra stor trängsel.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 1

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommuner rapporterar om stor trängsel i vissa butiker, främst stora mataffärer som ligger i anslutning till andra butiker. Kommunerna rapporterar betydligt mindre trängsel nu under mellandagarna än vad som befarades innan de skärpta råden infördes. Dock finns det tillfällen, platser och miljöer där det förekommer trängsel.

Kommuner rapporterar om kontinuerlig information till allmänheten gällande begränsat insläpp på restauranger, information till gäster via skyltar/affischer och kampanjer på sociala medier. Kommuner har utökat sin tillsynsverksamhet på restauranger och barer. Region Blekinge har också informationskampanjer och pressträffar ut mot allmänheten.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 53

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommuner rapporterar om stor trängsel i vissa butiker, främst stora mataffärer som ligger i anslutning till andra butiker. Det rapporteras att de närmaste veckorna bedöms som kritiska vad gäller julhandel, mellandagsrea, nyårsfester och kringresande släktningar. Sammantaget utgör högtiderna en stor risk för smittspridning. Kommunerna rapporterar att de regionala och lokala råden som kom förde med sig en viss effekt men att det återigen är tillbaka som det var innan åtgärderna.

Kommuner rapporterar om kontinuerlig information till allmänheten gällande begränsat insläpp på restauranger, information till gäster via skyltar/affischer och kampanjer på sociala medier. Kommuner har utökat sin tillsynsverksamhet på restauranger och barer. Region Blekinge har också informationskampanjer och pressträffar ut mot allmänheten.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 52

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Det rapporteras om att näringsidkare erbjuder generellt bra förutsättningar att efterleva restriktioner och riktlinjer. Tidigare fanns indikationer på att åtgärderna som vidtagits hade en viss effekt, men nu rapporteras att allmänheten har svårt att följa råd och riktlinjer, något som märks av särskilt i samband med julhandel.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att trängsel har minskat något efter utökad distansundervisning.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Lokala, regionala och nationella informationskampanjer till allmänheten efterfrågas, speciellt i samband med julhandeln.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 51

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Det rapporteras om trängsel i butiker under vissa tider, men det finns små indikationer på att åtgärderna som vidtagits har en viss effekt baserat på rapporteringen.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att trängsel har minskat något efter utökad distansundervisning.

Som gott exempel lyfts gemensamt uppdrag mellan kommun och näringsliv för att hjälpa handlarna så att invånare ska kunna handla lokalt och minska smittspridningen.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 50

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Det rapporteras om trängsel i butiker under vissa tider, men det finns små indikationer på att åtgärderna som vidtagits har en viss effekt baserat på rapporteringen.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att allmänheten har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan. Sedan de skärpta regionala råden infördes ser man en minskning i resandet med ungefär 15% jämfört med tidigare veckor.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 49

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Det rapporteras om trängsel i butiker under vissa tider, men det finns små indikationer på att åtgärderna som vidtagits har en viss effekt baserat på rapporteringen.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att allmänheten har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan. Sedan de skärpta regionala råden infördes ser man en minskning i resandet med ungefär 15% jämfört med tidigare veckor.

Som goda exempel nämns anordnandet av digitala personal- och julfester samt en digital fritidsgård med tävlingar och uppdrag.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 48

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer, butiker, gallerior samt på hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Det rapporteras om trängsel i butiker under vissa tider, men det finns små indikationer på att åtgärderna som vidtagits har en viss effekt baserat på rapporteringen denna vecka.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att allmänheten har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan. Sedan de skärpta regionala råden infördes ser man en minskning i resandet med ungefär 10% jämfört med tidigare veckor.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 47

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer samt butiker och gallerior. På hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål rapporteras det om medelgod till hög efterlevnad.

Kommunerna rapporterar fortsatt om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna från allmänheten. Det rapporteras om stor trängsel i vissa butiker under vissa tider och handeln är utpekad som en riskfaktor för smittspridning. Kommuner ökar kommunikationen med handeln för att stödja och hjälpa dem.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att allmänheten fortsatt har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 46

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer samt hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. I butiker och gallerior rapporteras det om medelgod efterlevnad.

Kommunerna rapporterar om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna från allmänheten. Det rapporteras om stor trängsel i vissa butiker under vissa tider. Ett arbete med att identifiera särskilda områden med risk för smittspridning pågår.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad samt att allmänheten fortsatt har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 45

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer samt hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. I butiker och gallerior rapporteras det om medelgod efterlevnad.

Kommunerna rapporterar om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna från allmänheten. Det rapporteras om stor trängsel i vissa butiker under vissa tider. Ett arbete med att identifiera särskilda områden med risk för smittspridning pågår.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad, men att allmänheten har svårt att hålla avstånd på bussar och att det förekommer trängsel på morgonen när gymnasieelever tar sig till skolan.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 44

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer, caféer samt hotell, campingplatser, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. I butiker och gallerior rapporteras det om medelgod efterlevnad.

Kommunerna rapporterar om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna från allmänheten och från vissa håll ett ifrågasättande av det fortsatta behovet av social distansering. Det rapporteras om stor trängsel i vissa butiker under vissa tider. Ett arbete med att identifiera särskilda områden med risk för smittspridning pågår.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Informationskampanjer fortsätter att efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd ut i Sverige vecka 43

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer och caféer samt medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommunerna rapporterar fortsatt om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna, främst från yngre åldersgrupper men även från allmänheten i stort. Det rapporteras också om trängsel på uteställen på kvällar och att unga vuxna slarvar mest, men att kommunerna bedriver tillsyn på krogar och restauranger.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Kommunerna rapporterar att unga vuxna samt riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. Informationskampanjer efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer och caféer samt medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommunerna rapporterar fortsatt om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna, främst från yngre åldersgrupper men även från allmänheten i stort. Det rapporteras också om trängsel på uteställen på kvällar och att unga vuxna slarvar mest, men att kommunerna bedriver tillsyn på krogar och restauranger.

Som gott exempel nämns att kommuner har gjort det möjligt för krögare att hålla uteserveringarna öppna även under höst och vinter, som ett led i att minska risken för smittspridning.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad även om allmänheten fortfarande har svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Kommunerna rapporterar att unga vuxna samt riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. Informationskampanjer efterfrågas, både från nationellt håll och över kommungränserna, för att nå fram brett med samhällsinformation.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 41

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod efterlevnad med lokala variationer på restauranger, barer och caféer. Man rapporterar fortsatt om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål.

Kommunerna rapporterar om ett avslappnat förhållningssätt till riktlinjerna, främst från yngre åldersgrupper men även från allmänheten i stort. Det rapporteras om trängsel på uteställen på kvällar och att unga vuxna är de som slarvar mest just nu. Tillsyn på krogar och restauranger har ökat.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad även om allmänheten fortfarande har svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel. Efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 40

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, hotell, campingplatser, butiker, gallerior, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. Det rapporteras om att kommuninvånare i större grad återgår till en mer vanlig vardag och besöker idrottsanläggningar i högre grad än tidigare.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad. Allmänheten har fortsatt svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 39

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, butiker, gallerior, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd. Kommuner efterfrågar insatser med samhällsinformation från nationellt håll.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad. Allmänheten har tidvis svårt att hålla avstånd till varandra på perronger och hållplatser.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 38

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medelgod till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Verksamheter arbetar vidare med rutiner men efterlevnaden från allmänheten i butiker och gallerior är låg. Kommuner rapporterar att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd och att det uppstår viss trängsel i kollektivtrafiken.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge om generellt medelgod till hög efterlevnad. Analyser visar att det finns stora variationer i resandet mellan veckodagar och tider under dygnet. Regionen samarbetar med kommunerna för att sprida ut resandet i morgontrafiken.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Som goda exempel kan nämnas att en kommun har ställt ut rengöringsmedel i särskilda städlådor som föreningar kan använda för avtorkning av utrustning före användning. Lösningen finns i samtliga idrottshallar i kommunen.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 37

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Verksamheter arbetar vidare med rutiner men efterlevnaden från allmänheten i butiker och gallerior är låg. Det rapporteras särskilt att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod till hög efterlevnad. Analyser visar att det finns stora variationer i resandet mellan veckodagar och tider under dygnet. Regionen samarbetar med kommunerna för att sprida ut resandet i morgontrafiken.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 36

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Verksamheter arbetar vidare med rutiner men efterlevnaden från allmänheten i butiker och gallerior är låg. Det rapporteras särskilt att riskgruppen 70+ är mindre benägna att följa rekommendationer, riktlinjer och råd.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod till hög efterlevnad. Regionen samarbetar med kommunerna för att sprida ut resandet i morgontrafiken.

I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Samtliga kommuner och Region Blekinge har rapporterat in goda exempel som i nuläget är beskrivningar av de åtgärder som vidtagits tidigare under året, som informationskampanjer, utplacering av handsprit och avståndsmarkeringar i olika verksamheter.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 35

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar fortsatt om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Efterlevnaden i butiker och gallerior är medelgod. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Vädret fortsätter att påverka och det har rapporterats om låg efterlevnad från allmänheten vid stränder och samt att riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge fortsatt om medelgod efterlevnad. På skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel. I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att sammanställa goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationerna och under första veckan har samtliga kommuner och Region Blekinge svarat. Exemplen är beskrivningar av åtgärder som vidtagits tidigare som informationskampanjer, utplacering av handsprit och avståndsmarkeringar i olika verksamheter.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 34

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Efterlevnaden i butiker och gallerior är medelgod. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Den senaste veckan har visat låg efterlevnad från allmänheten vid stränder och det rapporteras även om att riskgruppen 70+ har blivit sämre på att följa riktlinjerna.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik samt när det gäller att hålla avstånd rapporterar Region Blekinge om medelgod efterlevnad. På skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel. I naturreservaten finns det inte något som tyder på trängsel och efterlevnaden i skyddade områden i länet är hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 33

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medelgod efterlevnad i butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Vid flera badstränder rapporteras det om låg efterlevnad under soliga dagar.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medelgod efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter, men på skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel. Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 32

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medelgod efterlevnad i butiker och gallerior. Det rapporteras om att Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och anvisningar inte alltid följs vid serveringsställen. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medelgod efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter, men på skärgårdsbåtarna har man tvingats neka resenärer att följa med beroende på befarad trängsel.

Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög och länsstyrelsen har placerat ut informationsskyltar på strategiska ställen i välbesökta naturreservat.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 31

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om låg till medel efterlevnad i butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar rapporteras det fortsatt om låg efterlevnad från allmänheten, främst i samband med alkoholförtäring. Länsstyrelsen kommer att samla in en lägesbild från kommunerna med anledning av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad samt medel efterlevnad när det gäller att hålla avstånd. I nuläget är det inga stora problem med trängsel vid knutpunkter. Tillsammans med kommunerna ser Region Blekinge över hur trängsel kan motverkas i kollektivtrafiken när gymnasieskolorna öppnar i augusti.

Efterlevnaden i naturreservaten är fortsatt hög men det behövs mer information till allmänheten. Länsstyrelsen fortsätter därför arbetet med att sätta upp informationsskyltar i välbesökta naturreservat.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 30

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar och särskilda besöksmål. Kommunerna rapporterar om medel efterlevnad i butiker och gallerior. Svalare väder innebär ett minskande antal besök på stränder samtidigt som trängseln i butiker och gallerior ökar. Vid köbildning till uteställen på kvällar är allmänheten tidvis dåliga på att följa riktlinjerna, särskilt i samband med alkoholförtäring.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad och inga stora problem med trängsel vid knutpunkter. Tillsammans med kommunerna ser Region Blekinge över hur trängsel kan motverkas i kollektivtrafiken när gymnasieskolorna öppnar i augusti.

Efterlevnaden i naturreservaten är hög men det behövs mer skyltar med information till allmänheten, vilket länsstyrelsen inlett ett arbete med att sätta upp i de mer välbesökta naturreservaten.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 29

Blekinges kommuner och besöksnäringen rapporterar om medel till hög efterlevnad med lokala variationer på restauranger, campingplatser, stränder, idrotts- och träningsanläggningar, särskilda besöksmål, butiker och gallerior. Vid köbildning till uteställen på kvällar är allmänheten tidvis dåliga på att följa riktlinjerna.

När det gäller lokal och regional kollektivtrafik rapporterar Region Blekinge om hög efterlevnad och inga stora problem med trängsel vid knutpunkter.

Efterlevnaden i naturreservaten är hög men det behövs mer skyltar med information till allmänheten, vilket nu ska sättas upp i de mer välbesökta naturreservaten, rapporterar länsstyrelsen.

Så ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Sverige vecka 28

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd följs upp

Alla verksamheter i Sverige ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Detta gäller verksamheter som statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund.

För att göra en uppföljning av att rekommendationerna följs ställer länsstyrelsen frågor till aktörer i länet om hur efterlevnaden ser ut inom ett flertal områden.

Uppföljningen görs framför allt med följande aktörer:

 • Kommuner
 • Kollektivtrafik
 • Polis
 • Länsstyrelsernas nationalparker
 • Näringsidkare med välbesökta verksamheter

I rapporteringen svarar aktörerna på följande:

 • Samlad bedömning av hur de råd och rekommendationer som finns efterföljs.
 • Generella iakttagelser rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Har ni identifierat särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning?
 • Vidtagna åtgärder rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Behov av åtgärder rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.
 • Övrigt rörande efterlevnaden av riktlinjerna och rekommendationerna.

Kontakt