Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus? Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. 

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag. Du ansöker på Boverkets webbplats där det också finns mer information om bidraget.

Radonbidrag hos Boverketlänk till annan webbplats

Gör din ansökan så här

  1. I första hand, gör en digital ansökan via Boverkets e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med e-legitimation eller Bank-ID. En digitala ansökan underlättar handläggningen av ditt ärende.
  2. I andra hand, skriv ut och fyll i ansökningsblanketten från Boverkets webbplatslänk till annan webbplats. Blanketten skickas till den länsstyrelse där fastighet ligger. För Blekinge län, skickas blanketten med post till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt

Bostadsstöd

E-post till bostadsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30