Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 apr 2024 klocka 18.30 - 20.00

Koldioxidutsläpp och klimatförändringar i Ronneby kommun

Översvämning i Brunnsparken

Sofie Samuelsson, miljöstrateg på Ronneby kommun, föreläser kring vad förändrade klimatförhållanden kan innebära för Ronneby kommun.

Sofie kommer att prata om konsekvenser som följer av en stigande havsnivå, förändrade nederbördsmängder och stigande temperaturer. Hur omfattande klimatförändringen blir beror på hur utsläppen av växthusgaser till atmosfären utvecklas. Klimatförändringarna innebär ett ökat hot mot människors hälsa, samhällsfunktioner, byggnader och infrastruktur liksom mot många av de ekosystemtjänster samhället är beroende av. Ordnas i samarbete med Naturskyddsföreningen i Ronneby.
Välkommen!

Var:
Naturum Blekinge
Kostnad:
Ingen avgift
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss