Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 sep 2022 klocka 18.30 - 20.30

En hälsa i förändringens tid

Tomas Thierfelder, senior forskare på SLU, föreläser på naturum
kring begreppet En Hälsa (One Health).

En Hälsa är ett helhetsperspektiv som handlar om hur vår personliga hälsa kopplas till den omgivande miljön - om naturen och vår omgivning förändras så påverkas vi människor. Detta blir speciellt tydligt när nya infektionssjukdomar dyker upp i samband med klimatförändringar. För att lösa de komplexa utmaningar vi står inför krävs en helhetssyn, en ansats som kallas för En Hälsa (One Helth).

Föranmälan till naturum.blekinge@lansstyrelsen.se

Var:
Naturum Blekinge
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 sep 2022

Kontakt