21 maj 2022 klocka 10.00 - 12.00

Naturvandring på Ronneby golfbana

Ronneby golfklubb har de senaste åren satsat på en rad naturvårdsåtgärder för att öka den biologiska mångfalden kring själva banområdet.

Vi promenera och tittar på ”pollineringsbacken”, de grova ekarna, dammarna och orkidéängen som antagligen blommar som bäst just nu. Golfklubben har fått statliga bidrag för att göra åtgärder såväl i vattenmiljöer som på land. Med oss på promenaden är Per-Anders Ninov, från Ronneby golfklubb, Caroline Rhodén pollinatörssamordnare på länsstyrelsen samt personal från naturum. Samling vid golfklubbens parkering.
Föranmälan till naturum.blekinge@lansstyrelsen.se

Ronneby golfbana
Var:
Start vid golfklubbens parkering
Kostnad:
Ingen avgift.
Sista anmälningsdag:
20 maj 2022

Kontakt