22 sep 2021 klocka 18.30 - 20.30

Att anlägga och sköta en liten äng

Föreläsning inne på naturum med Mats Runesson.

Mats Runeson, biolog och ängsfröodlare, gästar naturum. Mats driver företaget Pratensis AB som ordnar kurser samt odlar och säljer ängsfröer och plantor från sin gård i Småland. Mats kommer
att ge tips om hur man anlägger och sköter en mindre äng. En äng är oftast lätt att sköta, vacker att titta på och gynnar den biologiska mångfalden.

Begränsat antal platser. Anmälan till naturum.blekinge@lansstyrelsen.se eller 0457-16815.

Ängsblommor
VAR:
Naturum Blekinge
KOSTNAD:
Ingen avgift.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 sep 2021

Kontakt