29 sep 2020 klocka 18.30 - 20.30

Spår av det förhistoriska landskapet

Urban Emanuelsson, växtekolog och professor, föreläser på naturum.

Med hjälp av drönarteknik visar Urban hur det förhistoriska landskapet har utvecklats i Ronneby kommun. Urban specialitet är att utforska sambanden mellan den mänskliga historien och den biologiska mångfalden i landskapet. Teman som berörs är den varierande havsnivån sedan istiden, kommunikationer längs kusten, men framförallt alla spår som syns än idag av det förhistoriska landskapet. Begränsat antal platser.

Anmälan görs till: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se

VAR:
Naturum Blekinge, Ronneby Brunnspark
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt