07 okt 2020 klocka 18.30 - 20.30

Tjärös kulturhistoria

Leif Olsson föreläser om Tjärös kulturhistoria vid naturum i Ronneby Brunnspark.

Leif Olsson, som har släktband från Tjärö från 1700- och 1800-talet och som håller på att skriva en bok om ön, föreläser på naturum. Han kommer att berätta om husen, människor som levt och verkat där, ofta under väldigt knappa förhållanden. Man har ofta varit mångsysslare och försörjt sig genom fiske, stenhuggeri, båtbyggeri, jordbruk och så småningom turism. Begränsat antal deltagare.

Anmälan görs till: naturum.blekinge@lansstyrelsen.se.

Tjärö

VAR: Naturum, Ronneby Brunnspark

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt