19 apr 2020 klocka 15.00 - 00.00

Bland mulmholkar och ekoxekomposter –
guidning i Valje naturreservat

Valje naturreservat

Valje naturreservat är ett unikt område med mycket höga naturvärden. Under 2019 har de värdefulla ekhagarna återställts genom att igenväxande träd och buskar tagits bort.

Vi har också bytt ut stängslet, byggt en fångstfålla, gjort iordning grillplatserna och planterat ekar. Åtgärderna har finansierats av EU-projektet LIFE Bridging the gap som pågått sedan hösten 2016.


Kom och hör Annika Lydänge berätta om projektet, gamla ekar, vilka som bor i dem och om annorlunda naturvård som veteranisering, mulmholkar och ekoxekomposter.

 

När: Söndag 19 april kl 15:00

Var: Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun, parkeringen vid Herrgården

Hur: Medtag gärna fikakorg!

Ladda ned inbjudan som pdf.PDF

VAR: Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun, parkeringen vid Herrgården

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt