16 okt 2019 klocka 18.30 - 20.30

Med passion för östersjölaxen – om fisket och forskningen

Mattias Holmquist berättar om sin bok LAXLYCKA som med en filosofisk ansats belyser relationen mellan fiskare och natur: Vad är fiskelycka egentligen? Varför hugger laxen? Hur blir man ett med en älv eller å? Har vi rättigheter och skyldigheter gentemot fisken? Hur ska vi förhålla oss till att laxbestånd idag är hotade av mänsklig påverkan? Vad görs för östersjölaxen idag, vad säger forskningen?

VAR:
Naturum, Ronneby
KOSTNAD:
Ingen avgift
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt