Tärnö

Tärnö, utsikt från Drakaberget över näringsfattig ekskog och skärgård mot väster_INER

Foto: Ingegerd Erlandsson

Från Tärnös högsta punkt Drakaberget kan man se mer än halva Blekinges kust. Ön erbjuder fina möjligheter till vandring och bad.

Tärnö är egentligen två naturreservat, bildade 1980 och 1988. De omfattar fyra skilda delar av Tärnö och den östra delen av Yttre Ekö. Drakaberget, högsta punkten, ingår inte i naturreservatet, men en utvidgning är planerad.

Ekskog och kaprifol

Tärnö är belägen i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Hällaryds skärgård. Naturen är varierande med hällmarker, klapperstensfält, skärgårdsskog, igenväxande betesmark och sandstrand. Skogen på Tärnö har delvis karaktären av naturskog och innehåller spridda, gamla, spärrgreniga träd av främst ek som är mer eller mindre invävda i vildkaprifol. Berggrunden utgörs i huvudsak av gnejs, men från Drakaberget och mot nordost går en relativt bred diabasgång som sätter sin prägel på vegetationen. På Yttre Ekö finns både öppnare delar och ekdominerad lövskog.

Attraktiv turistö

Tärnö och öarna i närområdet är attraktiva för det rörliga friluftslivet. Runt ön finns vandringsleder. Tärnö bjuder också på badmöjligheter; i Sandvik på öns södra sida finns en populär badplats med sandbotten.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tärnö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • tälta och förtöja båt mer än två dygn.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980 och 1988
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skärgårdsö, ekskog, hällmark, klapperstensfält, sandstrand
Areal: 106,2 hektar, varav 30 hektar land och 76,2 hektar vatten
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun och Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version