Kulturreservat Ronneby Brunnspark

Ronneby brunnspark

När miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 infördes ett helt nytt begrepp: kulturreservat. Tanken var att man på så sätt skulle få en motsvarighet till naturreservaten, dvs ett skydd för hela områden. I kulturreservaten är det i första hand de kulturhistoriska värdena i området som kräver hänsyn. Sådana områden är exempelvis ålderdomliga odlingslandskap eller parkmiljöer.

Gemensamt för miljöerna är vanligen att de skapats genom människans påverkan på sin omgivning och att fortsatt hävd är nödvändig för att värdena skall bestå. Inte sällan har hävden lett till att det i denna typ av områden ofta finns mycket höga naturvärden, vilka naturligtvis samtidigt värnas genom reservatsföreskrifterna.

Runt om i Sverige pågår nu arbetet med att inrätta kulturreservat. Genom länsstyrelsens beslut 4 april 2003, där Ronneby Brunnspark utnämndes, har Blekinge län fått sitt första kulturreservat.

Länsstyrelsens beslut om att inrätta kulturreservatet Ronneby Brunnspark och det till beslutet hörande bakgrundsmaterialet finns att hämta här nedan.

Ladda ner:

Beslut: Bildande av kulturreservatet Ronneby Brunnspark Pdf, 95.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1: Gränskarta Pdf, 377.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2: Skötselplan Pdf, 452.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3: Vårdplan Pdf, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4: Trafikföringsprogram Pdf, 598.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Serviceinformation