Wahlströmska gården

wahlströmska gården, karlshamn

Ingress

Text

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Drottninggatan 14, Karlshamn
Ägare: Privat
Byggnadsår: Första halvan av 1700-talet
Funktion: Handelsgård. Nu privatbostad.
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1965

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen